Hana Kutmanová

Člen skupiny I. housle

Konzervatoř v Teplicích, kde jsem studovala ve třídě prof. J. Dlouhé, jsem absolvovala houslovým koncertem A. Dvořáka se Severočeskou filharmonií.

Na AMU jsem studovala u prof. Nory Grumlíkové. V této době jsem se na 14 let stala členkou komorního orchestru Orchestra Puellarum Pragensis. V době studií jsem získala 3. cenu v Mezinárodní houslové soutěži Beethovenův Hradec.

Aktivně jsem se zúčastnila mistrovských kurzů v Curychu u Nathana Milsteina, ve Vídni u prof. Ed. Melkuse a ve Výmaru u prof. Vl. Malinina. U Vl. Malinina jsem absolvovala roční studijní pobyt na Moskevské státní konzervatoři.

Po úspěšně vykonaném konkurzu jsem nastoupila do skupiny I. houslí SOČRu. V průběhu mého desetiletého působení v rozhlase, pod vedením dirigentů Fr. Vajnara a Vl. Válka, jsem měla možnost hrát s dirigentskými osobnostmi Lad. Klímou, Jar. Krombholzem, L. Peškem, O.Lenárdem, P. Altrichtrem, Val. Gergievem, K. Pendereckim či G. Levinnem.
Souběžně jsem 2 roky působila v komorním souboru Pražští Madrigalisté.

Co mě baví?
V současné době, po období stráveném výchovou mých pěti dětí, jsem ráda, že mohu své zkušenosti zúročit v práci s mladými houslisty v ZUŠ v Říčanech a v Symfonickém orchestru Českého rozhlasu.