Informace o předvolebním vysílání před volbami prezidenta ČR

30. listopad 2022

Český rozhlas poskytne všem kandidátům v prvním kole přímé volby prezidenta prostor pro odvysílání volebních spotů. Losování mediaplánů a pořadí jednotlivých kandidátů v předvolebních pořadech Českého rozhlasu proběhne v pátek 2. prosince 2022.

Český rozhlas dle zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů (zákon o volbě prezidenta republiky), vyhradí v době začínající 16 dnů a končící 48 hodin před zahájením volby prezidenta kandidátům na funkci prezidenta republiky, jejichž kandidátní listina byla zaregistrována (dále jen „kandidát“), 5 hodin bezplatně poskytnutého vysílacího času. 

V pátek 2. prosince 2022 v 10.00 hodin proběhlo v budově Českého rozhlasu, Galerie Vinohradská 12, Praha 2, losování, které přidělilo všem zaregistrovaným kandidátům čísla a určilo tak konkrétní plán vysílání spotů pro každého kandidáta. Losování proběhlo za přítomnosti notáře.  

Záznam z losování naleznete níže.

Informace o možnosti předání Vašich volebních spotů do Českého rozhlasu prostřednictvím datové schránky nejpozději do 9. prosince 2022 16.00 hodin., a další potřebné dokumenty – „Pravidla pro vysílání volebních spotů v Českém rozhlase při přímé volbě prezidenta České republiky“ a „Předávací protokol k volebním spotům“ naleznete níže.

Pokud po termínu losování v Českém rozhlasu ministerstvo vnitra vyvěsí usnesení soudu o zaregistrování další kandidátní listiny nebo kandidátních listin, Český rozhlas těmto kandidátům přidělí čísla 10, případně další dle pořadí jejich zaregistrování, v případě stejného data dle abecedního pořadí příjmení kandidátů.

Aktualizace: Karel Diviš získal číslo 10, číslo 1 Denisy Rohanové bylo odstraněno.

Spustit audio