Jean Philip De Tender

Mediální ředitel EBU, Švýcarsko

Jean Philip De Tender pracoval po více než 25 let pro vlámskou veřejnoprávní organizaci VRT. Začínal jako publicista v různých televizních a rozhlasových pořadech. Později se jako programový ředitel stal zodpovědným za širokou škálu pořadů rozmanitých žánrů (literatura, zábava, zpravodajství, dokument). V letech 2007–2013 působil jako vedoucí rozhlasové stanice vlastněné nejvýznamnějším televizním kanálem ve Vlámsku VRT Eén. Pod jeho vedením se stala enormně úspěšnou s více než 33% podílem na trhu a jasnou vizí veřejnoprávního vysílání.

Během posledních dvou let působení ve VRT byl Jean Philip De Tender zodpovědný za všechny její televizní stanice (Eén, Canvas a Ketnet). Od roku 2015 působí jako mediální ředitel Evropské vysílací unie v Ženevě a má na starosti veškeré obsahové služby pro rozhlasové a televizní stanice a digitální vysílání. Jean Philip De Tender velmi rád sdílí své myšlenky a sociální sítě se tak staly jeho druhou podstatou. V roce 2010 mu vyšla jeho první kniha s titulem Vše je příběh (Alles is een verhaal). Často přednáší na mezinárodní úrovni jak pro mediální odborníky, tak pro širokou veřejnost. Rád čte knihy a nechává se inspirovat vším, co mu přijde do cesty. Jeho životní motto zní: „Vytvářet pořádek v chaosu a chaos v pořádku“.