Jiří Berounský

externí komentátor

Připravuje komentáře pro pořad Názory a argumenty Českého rozhlasu Plus.

Byl dlouholetým komentátorem pořadu Názory a argumenty, v nichž se zabýval českou politickou scénou. Kromě toho byl častým recenzentem pořadu Politická literatura na českých pultech. V současné době pracuje pro Český rozhlas Plus. 

Od roku 1957 byl zaměstnán 3 roky v Lučebních závodech Kolín, poté v Chemoprojektu Praha, po roce 1989 jako vedoucí střediska (cca 40 lidí), a to až do odchodu do důchodu v roce 1994. Téhož roku začal psát komentáře pro Rádio Svobodná Evropa, po několikaletém přispívání do celostátních deníků, zejména Lidových novin. Po příspěvcích pro RSE pracoval pro ČRo 6, nyní pracuje pro Český rozhlas Plus. 

Narodil se v roce 1932, byl žákem Anglického gymnázia v Praze, koncem septimy byl ze školy vyloučen pro protistátní činnost a odsouzen Státním soudem v roce 1951 k podmínečnému trestu. Po dvou letech na stavbě a dokončení gymnázia ve Večerním kurzu pro pracující nastoupil na ČVUT, fakultu stavebního inženýrství a po roce studia přestoupil do 2. ročníku přece jen humanitnější Vysoké školy chemické technologie, kterou dokončil v roce 1957. 

Všechny články

Stránky