Jiří Gemrot

hudební režisér

hudební skladatel (nar. 1957)

Jiří Gemrot pochází z hudební rodiny. Od sedmi let se věnoval hře na klavír. Na konzervatoř nastoupil v roce 1972 do klavírní třídy Emy Doležalové, studium kompozice zahájil ve stejném roce u Jana Zdeňka Bartoše.

V letech 1976–1981 byl zapsaný na hudební fakultě AMU, kde byl žákem Jiřího Pauera. Jako klavírista působil krátce v Armádním uměleckém souboru Víta Nejedlého. Roku 1982 nastoupil jako hudební režisér do Československého rozhlasu v Praze.

Po odmítnutí členství v komunistické straně odešel do vydavatelství Panton, kde působil jako redaktor v oblasti zvukových nosičů. Jako hudební režisér se účastní nahrávání mnoha CD tuzemských i zahraničních společností. Na konzervatoři v Praze vyučuje skladbu a instrumentaci. Gemrotovy skladby byly oceněny v několika domácích soutěžích, jsou uváděny nejen v ČR, ale i v zahraničí a zámoří (USA, Japonsko). Řada z nich je natočena na kompaktních discích.

Stylově vychází z neoklasicismu, jeho skladatelskými vzory byli S. Prokofjev, B. Britten nebo B. Martinů. V harmonii využívá neotřelých, ale v podstatě tonálně zakotvených postupů. Zatím v jeho tvorbě převažují komorní skladby, jejichž vznik byl vyvolán objednávkou konkrétních interpretů, např. Letní studie pro Pražské saxofonové kvarteto (1986) nebo Bukolika pro Stamicovo kvarteto (1987).

Na svém kontě má i několik skladeb orchestrálních a vokálních, např. Koncert pro klavír a orchestr (1981), Concertino pro orchestr (1997), Bachmannlieder pro soprán a orchestr (1984) ad.

Aktivně je činný ve Svazu českých skladatelů a koncertních umělců, v roce 1990 se stal vedoucím hudebních režisérů v Českém rozhlase. Pro rozhlas komponuje i hudbu k rozhlasovým hrám a pohádkám.

Tituly k pronájmu - viz Kompletní katalog skladeb

Tituly k prodeji:
Americká předehra
Bukolika
Capriccio pro cello a klavír
Klavírní kvintet
Koncert pro hoboj a orchestr / klavírní výtah
Koncert pro klavír a orchestr
Koncertino pro flétnu, tympány a dudy
Písně na slova Ingeborg Bachmann
Povídka pro klavír
Sonatina pro flétnu a klavír
Sonáta pro violoncello a klavír
Vidina pro varhany
Virtuosino per corno e pianoforte
II. symfonie

Pro nákup hudebnin navštivte e-shop Radiotéka.cz