PhDr. Josef Havel, CSc.

ředitel Kanceláře generálního ředitele

Narozen v červnu 1950 

Vystudoval obor prehistorie – historie na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. 

Do roku 1990 pracoval v různých funkcích archeologického oddělení Muzea hl. m. Prahy. V roce 1992 nastoupil jako zástupce ředitele do Českého rozhlasu Regina, od roku 1993 jako programový ředitel soukromého rádia Alfa. Prvního března 1995 byl jmenován ředitelem Úseku programu Českého rozhlasu. V roce 2006 se stal výkonným ředitelem Českého rozhlasu, od roku 2009 byl pověřen řízením a později i jmenován do funkce ředitele Českého rozhlasu Regina.  

Od 1. října roku 2013 vykonával funkci tajemníka generálního ředitele a od 1. března 2016 je ředitelem Kanceláře generálního ředitele. 

Zájmy - literatura faktu a sci-fi, sport (1969-1979 hráč I. ligy ragby), rodina, vaření.
Krédo: Když je hezky, tak je pěkně.