Josef Třeštík

Hlavní hudební dramaturg

Josef Třeštík působí od roku 2015 jako dramaturg Symfonického orchestru Českého rozhlasu, od roku 2018 má ve funkci hlavního hudebního dramaturga na starosti také dramaturgii hudební prvovýroby, tedy studiového natáčení a výběr koncertů natáčených Českým rozhlasem.

Třeštík působil sedm let (2008-2015) jako hudební redaktor Českého rozhlasu Vltava, kde se věnoval zejména pořadům o soudobé a staré hudbě.

Připravil desítky vydání programových cyklů Hudební fórum, Musica antiqua, Akademie a Slovo o hudbě a podílel se na přímých přenosech a záznamech koncertů festivalů Pražské jaro, Hudební fórum Hradec Králové, Letní slavnosti staré hudby nebo BBC Proms.

Vytvořil série pořadů mapujících domácí i zahraniční scénu soudobé hudby a natočil rozhovory s osobnostmi, jako jsou Hans Abrahamsen, Lasse Thoresen, Paul Hillier, Laurence Dreyfus nebo Jordi Savall. Dramaturgicky se podílel na vysílání stanice D-dur a opakovaně reprezentoval Český rozhlas na Mezinárodní tribuně skladatelů pořádané Mezinárodní hudební radou v Paříži, Lisabonu, Vídni, Stockholmu a Praze. V roce 2017 byl členem poroty rozhlasové a televizní soutěže Prix Italia v Milaně. V roce 2018 je členem poroty 2. ročníku skladatelské soutěže pořádané Českou filharmonií.

Před nástupem na Vltavu vybíral hudbu pro ranní Mozaiku. Na taneční konzervatoři Duncan Centre vedl semináře o soudobé hudbě a přednášel na New York University v Praze. V roce 2012 připravil hudební složku výstavy kurátora Otto Urbana věnované stému výročí otevření Obecního domu. Články o hudbě publikoval v Lidových novinách, Týdeníku Rozhlas, Magazínu Klubu Vltava a časopisech His Voice, Czech Music Quarterly a Harmonie. Od roku 2015 je dramaturgem festivalu soudobé hudby Contempuls.

S hudbou začínal, když jej soukromě učila na klavír Eliška Kleinová, sestra skladatele Gideona Kleina. Absolvoval třídu s hudebním zaměřením Gymnázia Jana Nerudy. Vystudoval skladbu na HAMU v Praze, dále studoval na Royal College of Music v Londýně a soukromě u Louise Andriessena v Amsterdamu.

Josef Třeštík vystudoval skladbu na HAMU v Praze, v zahraničí posléze pokračoval ve studiu na Royal College of Music v Londýně a soukromé lekce absolvoval u holandského skladatele Louise Andriessena. Coby dramaturg Symfonického orchestru Českého rozhlasu se stále aktivně podílí na nové profilaci tělesa, výběru hostujících sólistů a zadávání tvůrčích objednávek současným hudebním skladatelům. Stál u příchodu Alexandra Liebreicha, jenž bude od sezony 2018/19 šéfdirigentem orchestru.