Kamila Hugrová

Pracovník dokumentace

 

Co dělám v rozhlase:

Do Hlavního katalogu Archivních a programových fondů ČRo jsem nastoupila v roce 2005 na pozici prac. dokumentace. Od roku 2018 (po 6leté pauze na RD) se věnuji katalogizaci mluveného slova. V rámci tzv. Slovesného katalogu zajišťuji korektní popis odvysílaných slovesných pořadů, což obnáší zejména dohledávání použitých archivních zvukových nahrávek. Při pracovních posleších si obohacuji povědomí o rozhlasové tvorbě nenásilnou formou.

 Před rozhlasem i v rozhlase:

V roce 1999 jsem maturovala na Soukromém Masarykově klasickém gymnáziu v Říčanech s humanitním zaměřením. Následně jsem studovala tři roky na FF UK v Praze filologii českého jazyka a literatury. V roce 2006 (už coby zaměstnanec rozhlasu) jsem si zvolila dálkové studium žurnalistiky na Palackého univerzitě v Olomouci, kde jsem byla v roce 2010 promována bakalářem. V letech 2007 až 2019 jsem zajišťovala jazykovou korekturu bulletinu o rozhlasové práci Svět rozhlasu. Průběžně spolupracuji s nakladatelstvím Argo na korekturách odborných knih.

 Ve volném čase:

Mimorozhlasový čas dělím mezi svou rodinu a přátele. S dětmi ráda podnikám výlety za poznáním. Relaxuji u poslechu rockové hudby a sledování kvalitních thrillerů a hororů.