Koncert pro fagot a orchestr „Petrovy kameny" - Jan Vičar

Třívětý Koncert pro fagot a orchestr „Petrovy kameny" (I. Kameny drsné i jemné, II. Kameny oblé, III. Kameny tajemné) je programní koncertantní skladba v rozsahu přibližně devatenáct minut.

„Při komponování jsem fantazíroval, jaké by to bylo, kdyby se do kamenů otiskly lidské vášně, strasti i drobné radosti, kterých byly legendární moravské „Petráky“ svědkem. Tím spíše, že odněkud, snad z nitra kamenů, jako bych slyšel přicházet tóny starodávného, hlubokého, šalmajového nástroje…" Jan Vičar

Světová premiéra skladby „Petrovy kameny" se uskutečnila 9. listopadu 2017. Sólistu Jana Hudečka doprovodila Moravská filharmonie Olomouc pod taktovkou Petra Vronského.

Samostatné party pouze k pronájmu na nakladatelstvi@rozhlas.cz

Další skladby Jana Vičara vydané hudebním nakladatelstvím Českého rozhlasu:Pocta hudcům
Žítkovská bohyně