Mise a vize Českého rozhlasu

7. listopad 2011

Český rozhlas je národní kulturní institucí, jejímž posláním je služba veřejnosti. Je to závazek, který nás odlišuje od konkurence a přináší s sebou specifické cíle a požadavky na naši práci.

Mise Českého rozhlasu

Chceme být médiem pro všechny a pro každého, proto neustále zvyšujeme dostupnost a přístupnost našich služeb.

Rozhodujeme se v nejlepším zájmu veřejnosti, bez politických, ekonomických a dalších vlivů.

Chceme být důvěryhodnými tvůrci programu v souladu se zákonem o ČRo, Kodexem ČRO i přísnými žurnalistickými zásadami.

Řídíme se vysokými profesními standarty, informujeme – vzděláváme – bavíme – přinášíme kulturu.

Obohacujeme kulturu vlastní uměleckou činností. Rozšiřujeme obzory, pomáháme veřejnosti s utvářením jejích vlastních názorů.

Je nám vlastní žánrová a názorová pestrost. Oslovujeme většinové i menšinové publikum, ať už z hlediska sociálního, národnostního či jiného (jsme různorodí ve výběru žánrů, názorů i lidí, kteří s námi spolupracují).

Jsme hybnou silou kreativity a inovací v audiu, obsahových i technologických. Přinášíme exkluzivní formáty, které jsou doménou média veřejné služby.

Fungujeme v souhlasu s principy environmentální udržitelnosti, umíme se adaptovat na změny.

Vize Českého rozhlasu

Český rozhlas chce být důvěryhodným a nezastupitelným zdrojem informací a inovativním tvůrcem audio zážitků.

Spustit audio