Nadační fond Českého rozhlasu

Poslání fondu vychází z přesvědčení, že každý člověk je ve své podstatě jedinečný a má zvláštní místo a úlohu ve společnosti. Je proto důležité, aby jej obklopovalo prostředí, ve kterém může své schopnosti rozvíjet. Fond chce napomáhat takové prostředí a podmínky pro plnohodnotný rozvoj člověka vytvářet. Hovoříme-li o člověku – pak máme na mysli člověka bez ohledu na jeho handicap – ať už fyzický či mentální, barvu pleti či národnostní příslušnost.

Fond byl zřízen zakládací listinou ve formě notářského zápisu dne 22. 11. 2000. Vznikl zápisem do nadačního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl N, vložka 371 dne 15. 12. 2000.

Účelem fondu je:

  • podpora rozvoje kultury a všech forem umění, zvláště mladé talentované umělce ze sociálně slabých rodin či jinak handicapované,
  • podpora rozvoje a rozšiřování vzdělávání, zejména modelových a průkopnických projektů a aktivit volného času zaměřených na děti a mládež,
  • podpora v oblasti sociální a zdravotní,
  • poskytování charitativní a humanitární pomoci.