Potvrzení o daru do sbírek Nadačního fondu Českého rozhlasu

Děkujeme vám, že spolu s Nadačním fondem Českého rozhlasu pomáháte dlouhodobě v rámci sbírek Světluška a Ježíškova vnoučata i jednorázově v případě humanitární sbírky Pomáhejte s námi. Dar každého jednoho z vás je pro nás důkazem toho, že se cítíte být součástí soukolí pomoci v naší společnosti. Současně je pro nás velkým závazkem, abychom s darem transparentně a účelně naložili tak, jak jsme se vám zavázali v účelu veřejné či jiné sbírky. Děkujeme vám za důvěru, kterou vkládáte do Nadačního fondu Českého rozhlasu.

Samozřejmostí je, že pro vás vystavíme každý rok potvrzení o daru. Na dárce, kteří se zapojují do sbírek prostřednictvím online darovací platformy darujme.cz, máme emailový kontakt. Těm vystavujeme potvrzení o daru automaticky. Nemusí o něj žádat. Na dárce, kteří nám přispívají pravidelně a již jsme jim v minulých letech potvrzení o daru vystavovali, také máme emailový kontakt a můžeme tedy potvrzení o daru vystavit také automaticky. Ty z vás, kteří přispíváte Světlušce, Ježíškovým vnoučatům či do humanitární sbírky Pomáhejte s námi jednorázově a poprvé převodem na účet či QR platbou, prosíme, zda byste si formou jednoduchého formuláře mohli potvrzení o daru vyžádat. Moc rádi bychom vám potvrzení o daru posílali automaticky, jen na vás v případě platby převodem či QR platbou nemáme žádný kontakt.

Formulář k vyžádání potvrzení o daru je pro vás dostupný zde: 

https://darce.svetluska.net/potvrzeni

Pokud se vám za jakéhokoliv důvodu nedaří ověřit identitu dárce přes email či číslo účtu, ze kterého byl dar odeslán, prosím, ozvěte se nám na: asistentka.svetluska@rozhlas.cz

Zásady ochrany osobních údajů Nadačního fondu Českého rozhlasu jsou k nahlédnutí zde.

Co dělá Nadační fond

Nadační fond Českého rozhlasu pomáhá vytvářet prostředí a podmínky pro plnohodnotný rozvoj člověka a jeho schopností, bez ohledu na jeho hendikep či znevýhodnění. Své poslání naplňuje prostřednictvím dlouhodobých projektů Světluška a Ježíškova vnoučata a jednorázových sbírek, které pomáhají tam, kde je potřeba.