Nadační fond Českého rozhlasu slaví 20 let

22. září 2020

Nadační fond Českého rozhlasu letos oslaví 20. výročí. Mezi jeho dlouhodobé projekty patří Světluška, která pomáhá zvyšovat kvalitu života lidí se zrakovým postižením, a také krátkodobé sbírky; Pomáhejte s námi, Pustevny, Cimrman pomáhá nebo Pomáhejte s námi Nepálu, jež reagovaly na dění v tuzemsku i zahraničí. Nováčkem v dobročinných aktivitách Nadačního fondu jsou Ježíškova vnoučata, která v předvánočním čase plní přání osamělým seniorům v pobytových zařízeních.

Světluška je dlouhodobý projekt a veřejná sbírka Nadačního fondu Českého rozhlasu, která pomáhá od roku 2003 nepřetržitou finanční pomocí těžce zrakově postiženým. Ze shromážděných finančních prostředků přispívá například na speciální technologické pomůcky, osobní asistenci a odlehčovací služby, průvodcovské a předčitatelské služby, výcvik vodicích a asistenčních psů i volnočasové a sportovní aktivity zrakově postižených. Pomáhá rovněž budovat systém kvalitní péče o zrakově postižené skrze organizace, které díky nadační podpoře mohou realizovat nejrůznější projekty. Za 18 let svého působení rozdělila už 165 mil. Kč.

„Nadační fond Českého rozhlasu již dvacet let plní poslání, které vychází z přesvědčení, že každý člověk je ve své podstatě jedinečný a má zvláštní místo a úlohu ve společnosti. A již dvacet let napomáhá takové prostředí a podmínky pro plnohodnotný rozvoj člověka vytvářet. K příležitosti tohoto výročí chceme podrobněji a uceleně představit veškeré aktivity fondu také veřejnosti,“ uvedl generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral.

Sbírky, které pomohly v Česku i ve světě

Pomáhejte s námi byla první sbírka, kterou Český rozhlas ve spolupráci s nadačním fondem uspořádal pro lidi postižené povodněmi v roce 2013. Celkový výtěžek povodňové sbírky se ke konci roku 2014 vyšplhal na 12,2 milionů korun. V dubnu 2014 vyhlásil Nadační fond Českého rozhlasu sbírku Pustevny na obnovu požárem zdevastované národní památky Libušín. Na podporu sbírky uspořádal Český rozhlas ve spolupráci s Valašským muzeem v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm „Den pro Pustevny“. Částka ze vstupného pak putovala na účet sbírky Pustevny. Architektonický skvost, který znovu otevřel až v letošním roce, byl fondem a posluchači podpořen bezmála milionem korun.

Pomáhejte s námi Nepálu

Nadační fond však reagoval i na dění ve světě. V roce 2015 vyhlásil na pomoc obyvatelům Nepálu, které postihlo ničivé zemětřesení, veřejnou sbírku Pomáhejte s námi Nepálu. Výtěžek sbírky dosáhl bezmála 9‚6 mil. korun a byl rozdělen ve spolupráci s organizacemi Člověk v tísni a Namasté Nepál. Tato sbírka také v roce 2016 získala první cenu Fóra dárců.

Projekt vzniku psychologické ambulance zřízené a vedené nevidomou Janou B. z Nechanic podpořil nadační fond v roce 2016 v rámci sbírky Cimrman pomáhá, do které byly kromě fondu zapojeny také organizace Centrum Paraple a Nadační fond Slunce pro všechny. „Od samého začátku je nadačnímu fondu Český rozhlas stabilním partnerem. Právě díky němu a jeho stanicím se nám daří a dařilo dostávat se k potřebným i k dárcům a také o využití všech darů posléze informovat, což považujeme za klíč k důvěryhodnosti a transparentnosti,“ doplnila ředitelka Nadačního fondu Českého rozhlasu Gabriela Drastichová.

Radost osamělým seniorům

Poslední mezi aktivitami nadačního fondu jsou Ježíškova vnoučata. Ta vznikla v roce 2016 na popud novinářky Olgy Štrejbarové, která si při jednom ze svých natáčení uvědomila, že opuštění lidé tvoří často významnou část obyvatel domovů pro seniory. Od té doby plní každoročně nadšenci a dobrovolníci nejrůznější vánoční přání osamělým seniorům. Od letošního roku patří Ježíškova vnoučata do rodiny projektů a veřejných sbírek Nadačního fondu Českého rozhlasu.

Yvetta Simonová byla Hostem Lucie Výborné. Rozhovor se natáčel v Domově pro seniory v Rakovníku v rámci projektu Ježíškova vnoučata

Seniorům letech 2018 a 2019 pomáhal také projekt Návštěvy POTMĚ, který vznikl pod nadačním fondem díky vlastnímu odhodlání a chuti nevidomých a slabozrakých. Ti docházeli za osamělými seniory a trávili s nimi volný čas hraním her, hudbou, vyprávěním a dalšími oblíbenými aktivitami. Návštěvy POTMĚ přešly za trvající podpory Nadačního fondu Českého rozhlasu v zapsaný ústav Spolu s vámi, který založili a vedou sami zrakově postižení pracovníci.

Spustit audio