Pravidla pro externisty

Pravidla pro externisty upravují vzájemná práva a povinnosti mezi Českým rozhlasem (dále jen „ČRo“) a externí osobou. Aktuálně obsahují i preventivní opatření související s koronavirovou nákazou. Externí osoba (dále jen „externista“) je fyzická osoba, která není zaměstnancem ČRo a která současně dle smluvního poměru vykonává pro ČRo určitou službu nebo jinou činnost, na základě jichž vstupuje do objektů ČRo nebo se dostává do kontaktu s majetkem ČRo.

  1. Externisté, kteří se vracejí ze zemí se středním a vysokým rizikem výskytu koronaviru (seznam zemí je na www.mzcr.cz - aktuální informace pro cestovatale – výskyt onemocnění COVID-19) a mají-li se dostavit do 14 dnů po návratu z této země do ČRo k výkonu činnosti, jsou povinni kontaktovat svého praktického lékaře, řídit se jeho pokyny a dohodnout s obvyklou kontaktní osobou v ČRo další způsob spolupráce (např. výkon činnosti z domova).

  2. Externisté, kteří se dostali do situace, kterou lze považovat z hlediska nákazy koronavirem za rizikovou, jsou povinni dohodnout s obvyklou kontaktní osobou v ČRo další způsob spolupráce (např. výkon činnosti  z domova).

  3. Český rozhlas žádá všechny své externisty, kteří se chystají na dovolenou do oblastí s rizikem výskytu koronaviru, aby pečlivě zvážili uskutečnění této cesty.

Tato pravidla jsou závazná pro všechny externisty. Níže naleznete pravidla pro externisty rozdělená dle jednotlivých útvarů Českého rozhlasu, se kterými jste povinni se seznámit a dodržovat je. Žádáme vás, abyste těmto pravidlům věnovali důkladnou pozornost. V případě nejasností se obraťte na spravce.predpisu@rozhlas.cz.

Pravidla pro externisty dle útvaru Českého rozhlasu

Celoplošné a speciální stanice se sídlem v Praze a centrální útvary Českého rozhlasu
ČRo Brno
ČRo České Budějovice
ČRo Hradec Králové
ČRo Karlovy Vary
ČRo Liberec
ČRo Olomouc
ČRo Ostrava
ČRo Pardubice
ČRo Plzeň
ČRo Regina DAB Praha
ČRo Region
ČRo Sever
ČRo Vysočina
ČRo Zlín