Pravidla pro externisty

31. říjen 2022, aktualizováno

Pravidla pro externisty upravují vzájemná práva a povinnosti mezi Českým rozhlasem (dále jen „ČRo“) a externí osobou.

Externí osoba (dále jen „externista“) je fyzická osoba, která není zaměstnancem ČRo a která dle smluvního poměru vykonává pro ČRo činnost, na základě které vstupuje do objektů ČRo nebo se dostává do kontaktu s majetkem ČRo nebo vykonává pro ČRo určitou službu.

Žádáme vás, abyste těmto pravidlům, k jejichž dodržování se zavazujete podpisem smlouvy s ČRo, věnovali důkladnou pozornost. V případě nejasností se obraťte na spravce.predpisu@rozhlas.cz.

Tato pravidla aktuálně obsahují:

Pravidla pro externisty v oblasti ochrany osobních údajů a jiné povinnosti s tím spojené »

Provozní pravidla objektů ČRo s přílohami upravujícími specifika pro jednotlivé objekty, které se pro externisty použijí přiměřeně »

Pravidla pro užívání umělé inteligence v Českém rozhlasu s přílohami upravujícími různé způsoby užití umělé inteligence se pro externisty použijí přiměřeně »

Pravidla Českého rozhlasu v souvislosti s volbami do Evropského parlamentu v roce 2024

Spustit audio