Pravidla pro externisty

23. červenec 2020

Pravidla pro externisty upravují vzájemná práva a povinnosti mezi Českým rozhlasem (dále jen „ČRo“) a externí osobou. Aktuálně obsahují i preventivní opatření související s koronavirovou nákazou a Pravidla Českého rozhlasu v souvislosti s volbami do 1/3 Senátu Parlamentu ČR a do zastupitelstev krajů v roce 2020.

Externí osoba (dále jen „externista“) je fyzická osoba, která není zaměstnancem ČRo a která současně dle smluvního poměru vykonává pro ČRo činnost, na základě které vstupuje do objektů ČRo nebo se dostává do kontaktu s majetkem ČRo, nebo vykonává pro ČRo určitou službu.

Žádáme vás, abyste těmto pravidlům věnovali důkladnou pozornost. V případě nejasností se obraťte na spravce.predpisu@rozhlas.cz. Tato pravidla jsou závazná pro všechny externisty a aktuálně obsahují:

Pravidla pro volební vysílání »

Preventivní opatření související s koronavirovou nákazou »

Pravidla pro externisty dle útvaru Českého rozhlasu:
Celoplošné a speciální stanice se sídlem v Praze a centrální útvary Českého rozhlasu »
ČRo Brno »
ČRo České Budějovice »
ČRo Hradec Králové »
ČRo Karlovy Vary »
ČRo Liberec »
ČRo Olomouc »
ČRo Ostrava »
ČRo Pardubice »
ČRo Plzeň »
ČRo Regina DAB Praha »
ČRo Region »
ČRo Sever »
ČRo Vysočina »
ČRo Zlín »

Spustit audio