Provozní pravidla objektů Českého rozhlasu

19. říjen 2023

Provozní pravidla objektů Českého rozhlasu v hlavním předpisu stanoví zásady chování zaměstnanců i jiných osob pohybujících se v objektech ČRo.

Pravidla upravují základní povinnosti (vstup a vjezd do objektů ČRo, povinnost předcházet škodám, specifikace zákazů, manipulace s majetkem ČRo, povinnosti při odchodu z pracoviště, atd.), kouření v ČRo (nově výslovná úprava k elektronickým cigaretám, na které se vztahují stejná pravidla jako na „standardní“ cigarety), dále povinnosti spojené s používáním elektrických zařízení, klíčovým režimem, úklidem a odpadovým hospodářstvím, režimem při rekonstrukcích a opravách ad.

V  přílohách upravujících specifika jednotlivých objektů je řešena místní specifikace klíčového režimu a podle charakteru objektu také provozování střešních nebo venkovních prostor.

Zejména upozorňujeme na zákaz kouření, který se vztahuje i na elektronické cigarety všeho druhu a který platí i v prostorách před vstupy do objektů ČRo. Kouření je povoleno pouze na vyhrazených místech. Prostory vyhrazené pro kouření jsou viditelně poznačeny piktogramem s doprovodným textem „Zde je kouření dovoleno“. Místo, kde je povoleno kouření, určuje v regionálním rozhlasovém studiu ředitel regionálního studia, ve všech dalších objektech Českého rozhlasu generální ředitel ČRo.

Podle provozních pravidel je také ve všech objektech zakázáno používat jakékoliv soukromé elektrické spotřebiče s výjimkou soukromé nositelné a mobilní elektroniky.

Spustit audio