Radka Šubrtová

produkční

V Českém rozhlase Hradec Králové pracuje od roku 1998. 

tlf: 221 554 633

Za svou rodinu považuje: manžela a své dva syny

Koníčky: lyže, odbíjená, knížky, …

U mužů oceňuje: spolehlivost a toleranci

U žen oceňuje: upřímnost

Oblíbený nápoj: bílé víno

Oblíbená jídla: italská