Rotundelli - Jan Novák

24. září 2009

Rotundelli, malá ronda, nebo v přeneseném latinském smyslu slova též skladby vyvážené, "zaokrouhlené", při kterých konce navazují na začátek, zaoblené jako forma violoncella: o vztahu titulu k následující kompozici se každý může vznést do vlastní dimenze fantazie. Co se týče hudby, podnítí následující dílo fantazii interpreta i posluchače rytmickou hravostí a citovou hloubkou, zvukovou podmanivostí a životní vyzrálostí.

Rotundelli jsou věnované violoncellistovi Františku Smetanovi, dlouholetému příteli skladatele, který premiéru této skladby hrál s pianistkou Eliškou Novákovou, skladatelovou chotí. Již při prvním nastudování tohoto díla ve spolupráci se skladatelem došlo k různým kompozičním změnám, týkajících se hlavně druhé věty. Konečná a skladatelem pro zveřejnění připravená verze zde neobsahuje cellové dvojhmaty, v tomto vydání otištěné jako "ossia". Odlišné v první verzi jsou též takty 29 - 34 respektive 115-120, které zde pro zajímavost uvádíme.

Další skladby Jana Nováka vydané Nakladatelstvím Českého rozhlasu:
Aeolia
Capriccio
Capriccio - klavírní výtah
Dido - kantáta pro mezzosoprán, recitátora, mužský sbor a orchestr / klavírní výtah
Due preludi e fughe per flauto solo
Elegantiae tripudiorum pro klavír
Elegantiae tripudiorum pro malý orchestr
IV Hymni Christiani
Choreae vernales pro flétnu a klavír
Choreae vernales pro flétnu a kytaru
Choreae vernales pro sólovou flétnu, smyčcový orchestr a harfu s celestou/klavírem
Odarum concentus choro fidium
Panisci fistula pro tři flétny
Prima sonata
Scherzi pastorali pro klarinet (nebo basklarinet) a klavír
Sonata brevis
Sonata da chiesa II pro flétnu a varhany
Sonata tribus
Sonatina pro flétnu a klavír
Strepitus festivi pro čtyři lesní rohy
Tibia fugitiva
Toccata chromatica
Variace na téma Bohuslava Martinů

obsazenívcl, pftemateriálpartitura, partnakl.č.R 170cena235,- Kč

Spustit audio