Slova místo známek

28. leden 2016

Informace, jestli se dítě snažilo, nebo nesnažilo, vyvíjelo, nebo stagnovalo, se do klasické známky nevejdou. To naopak umožňuje slovní hodnocení, které zpravidla žáci i rodiče vítají. Jestli má někdo problém, jsou to prarodiče.

Od r. 2005, kdy začal platit nový školský zákon, jsou na základních školách možné tři způsoby závěrečného hodnocení žáků, tedy tři podoby vysvědčení:

- klasické známky
- slovní hodnocení
- kombinované hodnocení

U posledně jmenovaného jsou známky doprovozeny komentářem. Při ryze slovním hodnocení se vychází z tzv. očekávaných výstupů. Tedy předpokladů, co by mělo dítě během jednoho školního roku v daném předmětu zvládnout. Jednou z mála státních škol, které takové hodnocení dlouhodobě praktikují, je ZŠ Londýnská v Praze.

Klady a úskalí slov

„Žák je hodnocen a porovnáván se svými možnostmi a schopnostmi a ve vysvědčení se dá vyjádřit, jestli dosáhl nějakého pokroku, nebo stagnoval. A to do známky zakomponovat nelze,“ říká ředitel Londýnské Martin Ševčík. „Další výhodou je, že nás – učitele – to opravdu nutí o dětech přemýšlet,“ dodává.

Pokud má někdo problém se slovním hodnocením, jsou to prarodiče, kteří postrádají informaci, na kterou známku se jejich vnouče vlastně učí.

Aby mělo slovní hodnocení smysl, musí být objektivní, musí se odvíjet od jasně stanovených pravidel a mělo by také odrážet, jak se dítěti žije v třídním kolektivu. Zároveň by mělo zahrnovat doporučení, co by mělo dítě dělat, aby se zlepšilo.

Posudek by naopak neměl obsahovat citově zabarvené formulace typu: „Mrzí mne, že jsi nesplnil, Udělal jsi mi radost“ apod. Pro dítě by nemělo být motivací, jestli udělá radost učiteli.

Jak se připravit na známky

Argumentem odpůrců hodnocení slovem je, že se žáci například na gymnáziu se známkami stejně setkají a mohou jimi být traumatizováni. Ale i na to se dá připravit. „Děti velmi často realizují sebehodnocení, musejí samy popsat, jak se jim dařilo, nebo nedařilo. Každý z nás by měl umět dobře zhodnotit své možnosti, případně co bychom ve svém přístupu měli změnit,“ říká ředitel Londýnské.

Žáci této školy se navíc v osmé a deváté třídě se známkami setkají. „My jim dáváme pro potřeby přijímacího řízení takzvaný „předběžný převod slovního hodnocení na klasifikační stupně“, protože by bylo strašně nefér, kdyby nevěděli, s jakým průměrem se na střední školy hlásí,“ říká Martin Ševčík.

Zajímá vás, jak konkrétně vypadá vysvědčení ve slovech? Poslechněte si rozhovor s ředitelem ZŠ Londýnská.

Spustit audio