Služby archivu

Archiv Českého rozhlasu 

Archiv Českého rozhlasu (dále ČRo) shromažďuje, zpracovává a zpřístupňuje materiály mapující historii a činnost Československého a Českého rozhlasu. Má status specializovaného veřejného archivu a obsahuje prameny v písemné i zvukové podobě. Obsáhlý listinný archiv zahrnuje scénáře, osobní fondy pracovníků, písemnosti programového charakteru, dokumentaci obsahu vysílání i četnou korespondenci posluchačů rozhlasu a množství provozního materiálu. Nedílnou součástí fondů je i více jak sto tisíc fotografií. Archiv vznikl jako samostatné pracoviště již v roce 1927 a v současnosti sídlí v hlavní budově Českého rozhlasu v Praze. Díky svému zaměření je Archiv ČRo v rámci České republiky ojedinělým pracovištěm, které má za úkol uchovávat povědomí o historii Českého rozhlasu. 

Fondy Archivu ČRo lze rozdělit do několika základních okruhů:

A. Dokumentace vysílání Československého a Českého rozhlasu

B. Programová a provozní dokumentace

C. Rozhlasové hry a scénáře 

D. Osobní fondy pracovníků rozhlasu

E. Vysílání BBC Londýn 1940–1940

F. Varia

G. Fotosbírka 

Badatelna

K poslechu a studování dokumentů je v pražské budově Českého rozhlasu v Římské ulici č. 13 k dispozici badatelna. Pro objednání služeb archivu a případné dotazy využijte, prosím, kontaktní formulář.

Provozní doba badatelny:
pondělí až pátek         8:00 – 15:30

Zpracování rešerší

Pracovníci archivu zhotoví tematické rešerše podle požadavků zákazníka ze všech dostupných zdrojů Archivních a programových fondů Českého rozhlasu. Rešerše mohou být dodány i v elektronické podobě ve formátech Microsoft Word (*.DOC) nebo Portable Document Format (*.PDF).

Dotazy na Archivní a programové fondy

Archivní materiály a knihy z fondů Českého rozhlasu jsou na vyžádání dostupné veřejnosti.

Odesláním souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů