Služby knihovny

Knihovna Českého rozhlasu je po předchozí domluvě otevřena i veřejnosti. V současné době knihovní fond čítá téměř 80 000 svazků zahrnujících tituly z různých společenskovědních a přírodovědných oborů, beletrii, poezii i texty divadelních her.

Knihovna Českého rozhlasu je opět pro veřejnost otevřená každou středu od 9 do 16 hodin. I nadále je nutné v badatelně dodržovat platná protiepidemická nařízení.

Specifickou součástí knihovny je oddělení týkající se médií, žurnalistiky a rozhlasového vysílání. Tento fond obsahuje publikace nejen z historie rozhlasu, ale hlavně tituly týkající se rozhlasové teorie – například texty rozhlasových přednášek, interní publikace pro rozhlasové pracovníky, zprávy z rozhlasových výzkumů, časopis Rozhlasová práce.

Velice cenným informačním materiálem jsou rozhlasová periodika –  Radiojournal, Náš rozhlas, Týden rozhlasu, Školský rozhlas, Svět mluví, Týdeník Rozhlas. K dispozici je také bohatý fond denního tisku a periodik, tuzemské i zahraniční provenience.

Týdeník Rozhlas

Objednané tituly z Knihovny lze prezenčně studovat v prostorách badatelny Českého rozhlasu.

Provozní doba pro veřejnost:
středa                  9:00 – 16:00

Archivní materiály a knihy z fondů Českého rozhlasu jsou na vyžádání dostupné veřejnosti.

Odesláním souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů