Služby knihovny

Rozhlasová knihovna získává, odborně zpracovává, uchovává a zpřístupňuje své sbírky rozhlasovým redaktorům více než 90 let. Od roku 2020 je evidována při Ministerstvu kultury ČR jako veřejná knihovna se specializovaným fondem a její fond je tedy zpřístupněn i veřejnosti.

V současnosti knihovní fond čítá téměř 83 000 svazků zahrnujících tituly z různých společenskovědních oborů, beletrii pro děti i dospělé, poezii či texty divadelních her. Specifickou součástí Knihovny je oddělení týkající se žurnalistiky, mediálních studií a rozhlasového vysílání. Tento fond obsahuje publikace nejen o historii rozhlasu, ale hlavně tituly vztahující se k rozhlasové teorii – zprávy z rozhlasových výzkumů, interní tiskoviny pro rozhlasové pracovníky, texty rozhlasových přednášek, interní periodika (Studie a úvahy, Rozhlasová práce, Rozhlas ve světě). Velice cenným informačním pramenem jsou rozhlasová periodika Radiojournal (Týdeník Rozhlas), Týden rozhlasu, Školský rozhlas, Svět mluví, Čsl. Radiosvět. K dispozici je také bohatý fond denního tisku a periodik, tuzemské i zahraniční provenience.

Razítka

Knihovna ve spolupráci s Archivem ČRo postupně digitalizuje především cenné historické dokumenty a periodika. Plné texty digitálních dokumentů lze prohlížet v badatelně ČRo, vzdálený přístup do Digitální knihovny Kramerius pro externí uživatele je zde Digitální knihovna.

Katalog Knihovny obsahuje záznamy s věcným popisem, anotacemi a obálkami knih. Požadované publikace je možno vyhledat zde.

Knihovna také metodicky zaštiťuje zpracovávání fondu gramofonových desek a historických notových sbírek Českého rozhlasu. Hudebniny a knihy o hudbě lze vyhledat prostřednictvím on-line katalogu.

Objednané tituly lze studovat pouze prezenčně v prostorách badatelny Českého rozhlasu.

Provozní doba pro veřejnost:
středa                  9:00 – 16:00

Dotazy na Archivní a programové fondy

Archivní materiály a knihy z fondů Českého rozhlasu jsou na vyžádání dostupné veřejnosti.

Odesláním souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů