Stabat mater - Jakub Jan Ryba (ed. Vojtěch Spurný)

Jakub Šimon Jan Ryba patří nepochybně k nejznámějším českým kantorům a zároveň je (poněkud nespravedlivě) vnímán téměř výhradně jako autor jednoho díla, byť obecně známého a oblíbeného - České mše vánoční.

Stabat Mater pro 4 sólisty, sbor a orchestr je Rybovým nejambicióznějším kantátovým dílem. Vzniklo roku 1805, což byl v osobním skladatelově životě poměrně těžký rok – jeho hmotná situace byla svízelná a poměry na rožmitálské škole, kde vyučoval, se zhoršily do té míry, že musel písemně požádat městský úřad o zjednání nápravy. V těchto starostech jej musel potěšit dopis plzeňského kolegy Františka Křepelky, který navrhl skladateli, aby napsal nějaké větší dílo přímo určené Plzni. Rybu nápad zaujal, mj. i proto, že nemusel tentokrát brát v úvahu skromné provozovací poměry venkovského kúru, ale mohl své dílo koncipovat v měřítku odpovídajícímu významu a možnostem prostředí, kde mělo být poprvé provedeno – v hlavním plzeňském chrámu sv. Bartoloměje.

Tato kompozice ukazuje Rybu nejen jako zkušeného a originálního skladatele, ale také nastiňuje možnosti jeho talentu včetně dramatické vlohy, které ve stísněném venkovském prostředí vůbec nemohl uplatnit. Stylově vyrůstá skladba z pozdního klasicismu a v mnohých detailech postřehneme romantickou hudební dikci – v doprovodech, v sólech dechových nástrojů i ve vokální sazbě.

Samostatné party pouze k pronájmu na nakladatelstvi@rozhlas.cz

Další tituly Jakuba Jana Ryby vydané Nakladatelstvím Českého rozhlasu:
Česká mše vánoční (partitura)
Česká mše vánoční (party)
Česká mše vánoční / klavírní výtah
Česká mše vánoční / komorní verze
Stabat mater