Symfonie č. 5 „Renesanční" - Jaroslav Krček

„Napsat symfonii je pro mě vždy radostnou výzvou. Svou, v pořadí pátou, jsem nazval „Renesanční“.

Ne proto, abych v ní použil některé slohové postupy z období, kterému tak říkáme, ale proto, abych se pokusil vrátit hudbu k hodnotám, které má hudba mít. Přesněji řečeno, přestal jsem hledat šokující prostředky, přestal jsem hledat experiment, ale nepřestal jsem hledat krásu. Zdali jsem ji alespoň trochu nalezl, nechť posoudí posluchači a zhodnotí čas, avšak ono hledání je vždy pro mne kus krásného života. Mohu tedy doufat, že odraz těchto chvil bude vyzařovat i z mé hudby."

Symfonii č. 5 „Renesanční“ uvedl poprvé Symfonický orchestr hl. m. Prahy FOK 24. února 2010 pod taktovkou Jiřího Kouta.

Další skladby Jaroslava Krčka vydané hudebním nakladatelstvím a vydavatelstvím Českého rozhlasu:
Barokní písně času vánočního
Deset lidových tanců
Hrajte mně, muziky, vesele
Hřej, sluníčko, hřej
Prozpěvují anjelové
Sedm drobných skladeb pro souborovou hru
Symfonie č. 4 „Desiderata"
Tance a taneční melodie 17. a 18. století

Samostatné party pouze k pronájmu na nakladatelstvi@rozhlas.cz