Úroveň mluveného projevu v pořadu Akcent

27. květen 2021

Úvodní pasáž mohla a měla být kvůli nesouladu užité obecné češtiny s vyšší úrovní promluv v následujícím pořadu nahrazena vhodněji zvolenou pasáží.

Přeji Vám pěkný den a zároveň si dovoluji obrátit se na Vás s prosbou. Jsem častým posluchačem stanice Rádio Vltava, dlužno podotknout, že většinou spokojeným. Využívám ho nejen pro sebe, ale také ho často doporučuji svým studentům. Dnes jsem si pustil  upoutávku na novou knihu - TYPOKNIHU. Snaha o zvýšení úrovně tiskovin je jistě chvályhodná, méně pak jazyková úroveň moderátorky. Hned první slova mne zarazila do židle. Prosím! Když hovoříme o úrovni typografie, musíme také hovořit o úrovni jazykového projevu. A ta je v tomto případě opravdu otřesná! Bylo by možno v té věci něco učinit? Mohu pak vyžadovat kultivovaný projev u studentů?

Děkuji Vám za pochopení.

Odkaz na pořad: https://vltava.rozhlas.cz/kdy-se-zlepsi-typograficka-uroven-ucebnic-vychazi-pruvodce-tvorbou-tiskovin-8333657

 J. H.

________________________________________________________________________

Vážený pane magistře,

děkuji Vám za upozornění na nevyváženou úroveň mluveného projevu v pořadu Akcent z 19. 3. Pořad jsem si poslechl a hodnotím úroveň kultury mluveného projevu hostů pořadu jako standardní až velmi dobrou (v zásadě užívají hovorovou češtinu, tedy mluvenou formu spisovné češtiny, někteří s prvky češtiny obecné), u moderátora Petra Šrámka téměř jako referenční. Problém spatřuji pouze u vstupní pasáže, na kterou jste upozornil. Je jí záznam promluvy mladé ženy, blíže neidentifikované. Domnívám se, že tato pasáž právě kvůli nesouladu užité obecné češtiny s vyšší úrovní promluv v následujícím pořadu mohla a měla být nahrazena vhodněji zvolenou pasáží.

Jinak nemám ke zmíněnému pořadu připomínky.

Váš dopis i svou reakci dávám na vědomí šéfredaktorce Vltavy Jaroslavě Haladové.

S pozdravem

PhDr. Milan Pokorný, Ph.D., ombudsman Českého rozhlasu

Spustit audio