Důvěru Kanaďanů v žurnalistiku má pozvednout i mediální ombudsman

19. březen 2021

Úkolem ombudsmana CBC je prověřovat na základě divácké zpětné vazby, zda byly ve vysílání porušeny novinářské standardy a postupy.

Vlna rostoucí nedůvěry ve sdělovací prostředky se nevyhnula ani Kanadě. Podle nedávno zveřejněného průzkumu je 49 % Kanaďanů přesvědčeno, že se je novináři záměrně pokoušejí podvést. Přestože veřejnoprávní vysílatel CBC News si v žebříčcích důvěryhodnosti stojí relativně dobře, je to právě toto médium, které v poslední době vyvíjí výraznou iniciativu v boji proti výše popsanému znepokojivému trendu.

Jedním z prostředků tohoto boje je institut ombudsmana, který v rámci CBC funguje už od roku 1992. Počínaje prosincem 2019 tuto pozici zastává novinář a dlouhodobý zaměstnanec CBC Jack Nagler. Mandát ombudsmana vymezuje jeho roli jako odvolací instanci pro stěžovatele, kteří nejsou spokojeni s odpovědí poskytnutou zástupci vedení CBC. Jeho prvořadým úkolem je prověřovat na základě divácké zpětné vazby, zda byly ve vysílání porušeny novinářské standardy a postupy, tak jak jsou definovány oficiálním kodexem CBC. Jeho pravomoci jsou omezeny výhradně na zpravodajskou část programu a zodpovídá se přímo generálnímu řediteli CBC.

Do procesu výběru ombudsmana jsou zapojeni i lidé mimo CBC, jmenován je na pětileté funkční období a odvolán může být pouze z důvodu hrubého zanedbání povinnosti nebo závažného profesního pochybení. Po skončení funkčního období nesmí být odcházející ombudsman po dobu nejméně dvou let zaměstnán v jakékoli jiné pozici v rámci CBC. Ombudsman má rovněž právo při posuzování stížností využívat poradního hlasu jím vybraného panelu nezávislých odborníků. Výše uvedené skutečnosti poskytují ombudsmanovi svobodu přistupovat ke stížnostem objektivně a neodvozovat svá rozhodnutí od názoru vedení CBC.

S činnosti a povahou řešených stížností je možné podrobně se seznámit na ombudsmanových webových stránkách, kde Jack Nagler zveřejňuje kromě samotných znění stížností i detailní zdůvodnění svých stanovisek.

Milan Pokorný

Spustit audio