Výběr rozhlasového poplatku se Českému rozhlasu daří

15. srpen 2013

Českému rozhlasu se v I. pololetí 2013 podařilo navýšit příjmy z výběru rozhlasového poplatku na částku 1.039,5 mil. Kč, což ve srovnání s I. pololetím předchozího roku představuje nárůst o 40,9 mil. Kč, resp. o 4,1 %.

„Dobrých výsledků ve výběru rozhlasového poplatku se daří dosahovat především díky plošným oslovovacím akcím, zaměřeným na potenciální poplatníky zejména v kategorii domácností a novému individuálnímu řešení výběru poplatku od významných poplatníků z řad právnických osob a fyzických podnikajících osob“, komentuje Ing. Ladislav Musil, náměstek GŘ pro správu a provoz.

I v dalším období budou pokračovat tyto tzv. akviziční akce, které posilují vědomí o povinnostech a právech vyplývající ze zákona č. 348/2005 Sb., o rozhlasových a televizních poplatcích, mezi dosud nepřihlášenými osobami v České republice.

Český rozhlas nabízí hned několik snadných možností, jak se k poplatku přihlásit: telefonicky, přes internet, nebo na kterékoliv pobočce České pošty. Rozhlasový poplatek ze zákona hradí každá domácnost, fyzická podnikající osoba a právnická osoba, která drží zařízení technicky způsobilé k příjmu rozhlasového vysílání, s výjimkou osvobozených osob uvedených v zákoně. Podrobné informace o poplatcích, jejich výši a způsobu placení naleznete na webu www.rozhlasovypoplatek.cz.

Pro Český rozhlas tyto poplatky představují hlavní zdroj financování jeho vysílání. Český rozhlas nabízí veřejnosti program celkem 4 celoplošných, 11 regionálních a 4 speciálních stanic, široký obsah na internetu a přes mobilní aplikace a dále také archiv pořadů v iRadiu. Veškeré informace o Českém rozhlase a jeho aktivitách naleznete na webu www.rozhlas.cz.

Spustit audio
autor: Oddělení komunikace