Z deníku plavby Sargasovým mořem - Martin Hybler

6. červen 2017

Titul Z deníku plavby Sargasovým mořem je univerzální partiturou, která nabízí mnoho nástrojových seskupení, v nichž se dá provozovat. Vychází tak vstříc komorní souborové hře na hudebních školách, kde vznikají soubory nejrůznějších nástrojových kombinací.

Základní obsazení, ve kterém se skladba může provozovat je duo – sólové housle a klavír (kytara), které je možné obohacovat až o tři další doprovodné hlasy. Tyto doprovodné hlasy (v partituře jsou notovány in C, party obsahují i B transpozice) je možné dále hrát na různé hudební nástroje. Počítá se i s tím, že doprovázet může třeba jen jeden nebo dva hlasy.

Univerzálnost těchto doprovodných hlasů vychází z rozsahových příbuzností dechových a smyčcových nástrojů. Lze tak poskládat jak typická ustálená nástrojová uskupení, tak i netradiční ansámbly. Klavír může být nahrazen kytarou, nebo mohou jednoduše hrát oba nástroje dohromady.

Další skladby Martina Hyblera vydané nakladatelstvím Českého rozhlasu:
Curatio hypochondrii
La musica della luna
La musica della luna - klavírní výtah
Nepovídej
Outsider bohém, Příběh pro fagot a komorní orchestr, op. 29
Outsider bohém, Příběh pro fagot a komorní orchestr, op. 29 - klavírní výtah
Sound-Telescope pro hoboj sólo
Starokrásné koledy vánoční
Tři melodramy
Na pohodu
Valdštejnská taneční suita

Spustit audio