Zdeněk Duspiva

ředitel regionální stanice

Ředitel Českého rozhlasu České Budějovice a Českého rozhlasu Vysočina.

Narozen v Plzni, od roku 1991 bydlí v Českém Krumlově.

28. srpna 2013 byl Radou Českého rozhlasu jmenován ředitelem Českého rozhlasu České Budějovice a Českého rozhlasu Vysočina. Funkci zastává od 1. října 2013.

V roce 1987 absolvoval stavební fakultu ČVUT v Praze, obor Pozemní stavby se specializací na fyzikálně technické analýzy. Po práci manažera v řadě regionálních a rozvojových projektů a funkci ředitele Českokrumlovského rozvojového fondu se věnoval především aktivitám v médiích.

Stál na počátku rozjezdu a podílel se na řízení provozu některých komerčních a alternativních rádií na jihu Čech. Byl členem Rady pro rozhlasové a televizní vysílání a poté se komplexně věnoval problematice digitalizace elektronických médií. V roce 2006 byl vládou jmenován národním koordinátorem pro digitální vysílání a řídil celý proces přechodu na digitální TV až do roku 2012.

Působil jako vysokoškolský pedagog v mediálním oboru. Je autorem knihy o digitalizaci a pravidelně publikuje texty k mediální problematice.

Mezi jeho zájmy patří umění, kultura a sport (plavání, lyžování, turistika, geocaching a další).