Zdeněk Havlíček

redaktor

Vystudoval klavír a skladbu na Konzervatoři Jaroslava Ježka a hudební vědu na FF UK. Jeden semestr strávil v Austrálii, kde vyměnil klavír za didjeridu a intenzivně se zabýval místní domorodou hudbou (University of Melbourne; Darwin; východní Arnhemská země).

Nyní jeho odborný zájem patří především skladatelům české hudební moderny. O radost z hudby se po léta dělí s mladými (korepetitor a pedagog na ZUŠ; spolupráce se spolkem Loutky v nemocnici). Jako podstatný ve svém životě vnímá vyvážený poměr mezi akcí a kontemplací a také mezi kulturou a naturou.

Dobrou hudbu – ať už jakéhokoliv žánru, druhu a původu – se vždy snaží vychutnávat plnými oušky.

Všechny články

Stránky