Zvukový mixážní stůl Studer 389Q

9. říjen 2015

Mixážní stůl Studer 389Q sloužil ve studiu A v Karlíně k výrobě zvukových snímků ve formátu mono, stereo i quadro (kvadrofonní nahrávky se ale vyrobily jen dvě - TOČR Vobruba „Variace“ a formát rychle zanikl).

Stůl měl 32 monofonních vstupních jednotek, 4 jednotky pro echo, 16 výstupních kanálů pro záznam na dvoupalcový šestnácti stopý magnetofon Studer A80 a 4 hlavní výstupy, na které byl připojen půlpalcový 4 stopý magnetofon Studer A80 pro záznam hotového snímku.

Na každém vstupu je kvadrofonní regulátor pro směrování signálu v prostoru. Kontrolu signálu umožňovalo 16 indikátorů, přepínatelných pro měření před a za páskem, 4 výstupní indikátory a ručkové VU metry. Obrazovka goniometru sloužila ke kontrole fáze, přeslechu, šířky báze, vyvážení kanálů a celkové směrovosti. Na modulech výstupních kanálů jsou tlačítka pro volbu záznamu, reprodukce a synchro stopy. Na echo modulu jsou dálkové ovladače pro dvě dozvukové desky EMT 240, které se nacházely ve zvláštní místnosti.

Při vícekanálovém záznamu je výhodné provést provizorní mixáž. Proto stůl obsahuje šestnáctikanálový mixer pro předmixáž do poslechu a pro playback. Stůl měl 4 poslechové výstupy do studia. Úpravu dynamiky umožňovalo 8 jednotek kompresor – limiter. Dále bylo vestavěno 5 dálkových ovládání pro stereofonní magnetofony Studer A80. Součástí vybavení stolu byly jednotky pro volbu poslechu v režii a ve studiu, testovací generátor s 5 frekvencemi, jednotka dorozumívání s funkcí Slate pro rychlé vyhledávání míst v záznamu a jednotka signalizace červená – zelená do studia.

V provozu byl mixážní pult v letech 1977 – 2002.

Mixážní pult Studer 389Q
Spustit audio