2001–2021: 20 let ladíme rozhlasové noty

5. leden 2021

Rok 2021 je datem, kdy si rozhlasové Vydavatelství a nakladatelství připomíná dvacet let existence. V roce 2001 vznikl v Českém rozhlase subjekt, který navázal na tradici výroby a nákupu notových materiálů sahající až k počátkům hudebního vysílání a zahájení činnosti rozhlasového orchestru v roce 1926.

Do roku 2001 plnil Ústřední notový archiv (později Fond hudebnin) především programové úkoly, staral se o notový archiv všech rozhlasových těles (SOČR, TOČR, JOČR, Pěvecký sbor Čs. rozhlasu atd.) a připravoval materiály pro studiovou výrobu. Fungoval i jako občasná půjčovna not pro jiné orchestry.

Po roce 1989 vstoupily na český trh zahraniční nakladatelé a postupně začaly získávat práva k mnoha skladbám českých autorů, včetně těch děl, které rozhlas v minulosti objednával a vyráběl k nim provozovací materiál. A nakladatelé začaly požadovat finanční kompenzace za vysílání (i reprízování) těchto děl.

Hlavním cílem Vydavatelství a nakladatelství bylo tedy ochránit práva skladeb, která má rozhlas ve svém archivu a ušetřit náklady za jejich vysílání. Druhým, neméně důležitým cílem bylo veřejnosti zpřístupnit díla, kterými rozhlas disponuje v podobě notového záznamu a nabídnout je k provádění nebo nahrávání. Vedle půjčovny orchestrálních materiálů přibyl k obchodní činnostem i prodej nově vydaných notových publikací určených hlavně pro hudební školy všech stupňů vzdělávání.

Dnes zaujímá Vydavatelství a nakladatelství důležité místo v českém hudebním životě i rozhlasovém provozu a má jedinečné postavení v rámci evropských veřejnoprávních rozhlasů. Pomáhá na svět novým i zapomenutým hudebním dílům, spolupracuje s mladými skladateli i muzikanty.

Oslavy dvaceti let činnosti budou mít během roku tři hlavní body. Již 2. února 2021 proběhne živě na vlnách stanice Vltava slavnostní koncert, jehož program bude sestaven z vybraných děl katalogu Českého rozhlasu. Koncert bude věnován nejen výročí nakladatelství, ale také 100. výročí narození českého skladatele Jana Nováka, jehož díla rozhlas dlouhodobě a systematicky vydává.

V první čtvrtině roku vám k 20. výročí nabídneme bilanční brožuru v tištěné i elektronické podobě. Můžete se těšit na řadu unikátních materiálů, fotografií a připomenutí výrazných projektů.

Celoročně vám pak budeme nabízet dvacet nových miniatur od dvaceti českých autorů, kteří mají výrazné zastoupení v rozhlasovém katalogu. Každý z dvaceti skladatelů napsal k našemu výročí stručnou skladbu převážně instruktivního charakteru a pro nástroj podle svého uvážení. Postupně je budeme zveřejnovat na našem webu. Notovou podobu doplní i nahrávky, které během ledna a února vzniknou v rozhlasovém studiu.

Spustit audio