Bachmannlieder - Jiří Gemrot

9. duben 2004

Cyklus, který Jiří Gemrot napsal původně už v roce 1984, byl určen pro soprán a klavír. V premiéře zazněl pod názvem "Pět lyrických písní" na Festivalu v Bad Kissingen. Mnohem později, v roce 1997, byl Jiří Gemrot požádán o orchestrální verzi těchto písní pro provedení s Mnichovskými symfoniky.

Tehdy Jiří Gemrot cyklus zároveň rozšířil o dvě nové písně "Dem Abend gesagt" a "Ich" a opatřil novým názvem. Mnichovské provedení se nakonec neuskutečnilo. Premiéra díla zazněla v abonentní sezóně 2004/2005 Symfonického orchestru Českého rozhlasu. Sólového partu se ujala Magdalena Hajóssyjová.

Další skladby Jiřího Gemrota vydané Nakladatelstvím Českého rozhlasu:
Americká předehra
Bukolika
Capriccio pro cello a klavír
Klavírní kvintet
Koncert pro hoboj a orchestr / klavírní výtah
Koncert pro klavír a orchestr
Koncertino pro flétnu, tympány a dudy
Povídka pro klavír
Sonáta pro violoncello a klavír
Vidina pro varhany
Virtuosino per corno e pianoforte
II. symfonie

obsazenísoprano solo, 2fl - II muta fl picc, 2ob, 2cl, cl b, 2fg - II muta cfg, 4cor, 3trb, 3tbn, arp, timp, tam-tam, campli, camp di messa, ptto sosp, 2ptti, gr c, archimateriálpartituranakl. č.R 029cena265,- Kč

Tento titul byl vydán za podpory:
Goethe-Institut Prag

Samostatné party pouze k pronájmu na nakladatelstvi@rozhlas.cz

Spustit audio