Bára Hrzánová a Mário Bihári u nevidomých dětí

5. prosinec 2019

Vydavatelství a nakladatelství Českého rozhlasu uspořádalo v pondělí 2. prosince ve Škole Jaroslava Ježka již šestnáctý slavnostní koncert pro nevidomé a slabozraké děti. Letos přijali pozvání herečka a zpěvačka Bára Hrzánová a nevidomý zpěvák a klavírista Mário Bihári.

Součástí slavnostního setkání bylo i představení nových publikací v Braillově notopisu. Letos to byly Arabesky pro klavír od Milana Dvořáka a písničky Jiřího Suchého v klavírní úpravě prvně jmenovaného.

Celý koncert se odehrával v úžasné atmosféře. Oba interpreti v úvodu představili několik písní z jejich společného programu. V podání Báry Hrzánové, která pro slepeckou knihovnu načetla již mnoho knižních titulů, došlo i na přečtení jedné povídky spisovatelky Daniely Fischerové. Po předání not ředitelce školy Martině Helešicové zazpíval školní sbor umělcům na oplátku tři písně jako poděkování.
Na závěr na klavír skvěle zaimprovizoval Mário Bihari. Za jeho doprovodu se rozloučila několika písničkami i Bára Hrzánová.

Notové publikace z hudebního nakladatelství za přispění Knihovny a tiskárny pro nevidomé Karla Emanuela Macana obohatily v průběhu let výuku i na dalších školách s podobným zaměřením v Brně, v Bratislavě a v Levoči. Díky této spolupráci si skladby v Braillově notopisu mohou přehrát jak nevidomí žáci, tak i kantoři, kteří vyučují na základních uměleckých školách.

I touto činností dochází k naplňování poslání Českého rozhlasu jako média veřejné služby.

Spustit audio