Barokní písně času vánočního pro souborovou hru - Jaroslav Krček

„Kdo by neměl rád Vánoce, ten nádherný čas radosti, klidu, míru a rodinného štěstí. Žádné Vánoce, ani doba adventní se však neobejde bez koncertování, domácího muzicírování, různých školních besídek, nebo alespoň zpívání o Štědrém večeru pod stromečkem.

Zpívají se ale většinou jen běžné klasické koledy, neboť málo kdo ví, že v našem českém historickém odkazu najdeme nepřehlédnutelné množství krásných, nesmírně kvalitních vánočních a adventních písní. Byly zapsány především v různých kancionálech. Největší rozkvět tohoto repertoáru přineslo 17.století, tedy doba českého baroka.

Předkládám tentokrát pro souborovou hru, rodinné muzicírování, ale i pro koncertní podium alespoň deset vybraných písní z těchto vzácných historických pramenů.“

Další skladby Jaroslava Krčka vydané hudebním nakladatelstvím Českého rozhlasu:
Deset lidových tanců
Hrajte mně, muziky, vesele
Hřej, sluníčko, hřej
Prozpěvují anjelové
Sedm drobných skladeb pro souborovou hru
Symfonie č. 4 Desiderata"
Symfonie č. 5 „Renesanční"
Tance a taneční melodie 17. a 18. století