Benedicamus Domino (Šest vánočních písní pro sóla, sbor, varhany a orchestr) - Jan Kučera

15. březen 2016

"S myšlenkou na ucelené symfonické zpracování vánočních koled a písní jsem si pohrával mnoho let a výzva Symfonického orchestru hl.m. Prahy FOK k provedení na vánočních abonentních koncertech v prosinci 2015 tuto myšlenku urychlila a uvedla v život.

Některé z písní, které jsem uspořádal do cyklu Benedicamus Domino jsem v minulosti několikrát v různých aranžích pro různá obsazení zpracoval a koncertně provedl. První z nich byla nepříliš známá píseň Když Panna Maria, kterou jsem, ještě jako posluchač Pražské konzervatoře, upravil v roce 1994 pro nejmenší děti sboru Bambini di Praga a která celý cyklus otevírá. Tehdy ovšem byl sbor doprovázen jen asi sedmi muzikanty z řad mých spolužáků. Benedicamus Domino nás prostřednictvím písní-koled volně provede vánočním časem - od Ježíškova narození po upřímné, trochu tajemné, ale přející poselství do nového roku všem lidem dobré vůle.

Při své kompoziční práci jsem se snažil o přístup pokorný, intimní, s jasným vědomím toho, že se hudebně vyjadřuji k něčemu, co mě převyšuje a k čemu slova nemohou stačit. Benedicamus Domino je v některých částech meditativní a rozjímavé (Když Panna Maria, Kristus Pán se narodil, Duchovní píseň pastýřů, Intermezzo II. - Čas smíření), někde slavnostně extatické (O svatých třech králích, Intermezzo I. - Čas veliké radosti), jinde s nádechem humoru (Pochválen buď Ježíš Kristus, kde se v protihlase ryčné dechovky objeví česká lidová "Pod dubem, za dubem"), až po jakési "mahlerovské" finále (Den přeslavný) s užitím mnoha vánočních zvonečků ve sboru."

Samostatné party pouze k pronájmu na nakladatelstvi@rozhlas.cz

Další skladby Jana Kučery vydané Nakladatelstvím Českého rozhlasu:
Barokní reminiscence
Barokní reminiscence / klavírní výtah
Contemplation
Full House
Joker
Suite concertante
Tvé roztančené Já
Zrození

Spustit audio