Bukolika - Jiří Gemrot

10. červenec 2003

Mnohokrát provedená jednovětá kompozice líčí na obrysech sonátové formy dojmy z letního dne prožitého v přírodě: od ranních mlh přes východ slunce, polední žár, odpolední bouřku až po soumrak a východ hvězd.

Technické nároky dvanáctiminutové skladby vyžadují profesionální interprety. Pro svou bezproblémovost a posluchačskou přístupnost je pozitivně přijímána i posluchači, kteří obvykle soudobou hudbu neoceňují.

Další skladby Jiřího Gemrota vydané Nakladatelstvím Českého rozhlasu:
Americká předehra
Capriccio pro cello a klavír
Klavírní kvintet
Koncert pro hoboj a orchestr / klavírní výtah
Koncert pro klavír a orchestr
Koncertino pro flétnu, tympány a dudy
Písně na slova Ingeborg Bachmann
Povídka pro klavír
Sonáta pro violoncello a klavír
Vidina pro varhany
Virtuosino per corno e pianoforte
II. symfonie

obsazenívnoI, vnoII, vla, vclmateriálpartituranakl. č.R 038cena230,- Kč

Tento titul byl vydán za podpory:
Lucent Technologies
Komplexní řešení v oblasti technologií

Samostatné party pouze k pronájmu na nakladatelstvi@rozhlas.cz

Spustit audio