Capriccio - Jan Novák

28. listopad 2008

Prakticky celá tvorba Jana Nováka (1921 - 1984) se nese v duchu neoklasické tvůrčí orientace. Charakteristickými rysy jsou jasná struktura formy, transparentní instrumentace, melodika v rámci volné tonality, živá rytmika a smysl pro humor. Ovlivnění dílem Bohuslava Martinů je patrné především ve skladbách z první fáze Novákovy tvorby. Od konce padesátých let je určujícím znakem příklon k latinské poetice; Latina, kterou Novák plynule hovořil, a kterou se - také jako básník - intenzivně zabýval, se stala hlavním inspiračním zdrojem jeho díla.

Capriccio patří k ranému kompozičnímu období Jana Nováka. Je to dílo o třech větách plné hravosti a svěžesti, prozrazující zájem o veškeré kompoziční techniky své doby včetně jazzových prvků; zůstává ale dílem naprosto osobitým a originálním. Rytmicky kypí životem, synkopovanou a tečkovanou rytmizací, vyniká brilantní instrumentací, která inspiruje k neobvyklým technickým provedením, např. v klavíru: "pěstmi" nebo v celle "sul ponticello", při kterém nikdy nedospívá k agresivnímu tónu, nýbrž zvyšuje dojem exuberance mládí. Stránce zvukové dominuje kvarta, triton, septima, a nona, jakož i hravost motivické práce, která zvyšuje živelný dojem kompozice.

Další skladby Jana Nováka vydané Nakladatelstvím Českého rozhlasu:
Aeolia
Capriccio - klavírní výtah
Dido - kantáta pro mezzosoprán, recitátora, mužský sbor a orchestr / klavírní výtah
Due preludi e fughe per flauto solo
Elegantiae tripudiorum pro klavír
Elegantiae tripudiorum pro malý orchestr
IV Hymni Christiani
Choreae vernales pro flétnu a klavír
Choreae vernales pro flétnu a kytaru
Choreae vernales pro sólovou flétnu, smyčcový orchestr a harfu s celestou/klavírem
Odarum concentus choro fidium
Panisci fistula pro tři flétny
Prima sonata
Rotundelli
Scherzi pastorali pro klarinet (nebo basklarinet) a klavír
Sonata brevis
Sonata da chiesa II pro flétnu a varhany
Sonata tribus
Sonatina pro flétnu a klavír
Strepitus festivi pro čtyři lesní rohy
Tibia fugitiva
Toccata chromatica
Variace na téma Bohuslava Martinů

obsazenívcl solo, 2cl, 2Tsax, 2trb, 2tbn, timp, batt, vibf, pfte, Vni I, II, Cb I, IImateriálpartituranakl.č.R 152cena280,- Kč

Samostatné party pouze k pronájmu na nakladatelstvi@rozhlas.cz

Spustit audio