Český rok na vsi: Zima - Jiří Sternwald

17. prosinec 2007

Kantáta Český rok na vsi pro recitaci, sóla, dětský sbor a orchestr náleží k nejúspěšnějším a posluchačsky nejatraktivnějším koncertním dílům Jiřího Sternwalda (1910 - 2007).

Jeho genezi lze sledovat poměrně dlouho - až k pásmu "Dětský rok na vsi" pro Burianovo "Déčko" z počátku čtyřicátých let, kdy se bezpochyby důkladně obeznámil se sbírkami českých lidových písní a říkadel, především pak se sbírkou Erbenovou. Z ní také čerpá dnes uváděná kantáta, která vznikla v letech 1975 - 76. Dílo je rozčleněno do čtyř uzavřených částí podle čtyř ročních období, uvnitř se dále člení na drobnější tematicky ohraničené okruhy, propojované vysvětlujícím komentářem. Skladateli se podařilo s obdivuhodnou jistotou a názorností proniknout do světa lidové poezie i do světa dětských duší. To je při pomyšlení na "konkurenční díla" formátu Martinů Špalíčku nebo Kytice jistě velmi cenná deviza, která řadí Sternwaldovo dílo zaslouženě k řadě nejpůsobivějších uměleckých zpracování této látky.

Další skladby Jiřího Sternwalda vydané Nakladatelstvím Českého rozhlasu:
Český rok na vsi: Jaro
Český rok na vsi: Léto
Český rok na vsi: Podzim

obsazení2fl - I muta fl picc, 2ob, 2cl, 2fg, 2cor, 2trb, tbn, batt, arp, pfte, coro bambino, rec, archimateriálpartituranakl.č.R 133cena395,- Kč

Samostatné party pouze k pronájmu na nakladatelstvi@rozhlas.cz

Spustit audio