Český rozhlas vyjádřil upřímnou soustrast vedení Univerzity Karlovy a její filozofické fakulty

22. prosinec 2023

Generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral dnes zaslal kondolenční dopis rektorce Univerzity Karlovy Mileně Králíčkové, děkance Filozofické fakulty Evě Lehečkové, pozůstalým, vyučujícím a studentům. Přinášíme jeho plné znění.

Vážená paní rektorko, vážená paní děkanko, drazí pozůstalí, učitelé a studenti,   

s bolestí v srdci Vám píši následující řádky. Žádná slova lítosti nedokáží obsáhnout tragédii, která se stala, žádná slova smutku nedokáží vyléčit šok ze zmařených životů. Filozofická fakulta byla vždy institucí symbolizující nejen vzdělanost, ale i humanismus, pluralitu, vyspělého lidského ducha, demokracii. Stavěla se v každé době a v každé situaci proti bezpráví, totalitě, diskriminaci a násilí. 

Včerejší brutální čin hluboce zasáhnul a pošlapal všechny tyto hodnoty a postoje, které jsou akademickému prostředí Filozofické fakulty vlastní. Pevně však věřím, že je přervat nedokáže. Násilí nikdy nedokáže zvítězit nad silou ducha, brutalita nikdy nevymaže hluboký morální a etický rozměr, který mladým lidem dává společně se vzděláním univerzitní prostředí. 

Dovolte mi, abych Vám vyjádřil upřímnou soustrast jménem svým i jménem celého Českého rozhlasu. V naší instituci pracuje mnoho lidí, kteří jsou s Filozofickou fakultou Univerzity Karlovy spojeni pracovně, ale především osobně – vystudovali ji oni, jejich příbuzní či ji navštěvovali nebo navštěvují jejich děti. Pro všechny tyto rozhlasáky, ale i pro nás ostatní jsou tragické události dnešního dne těžko pochopitelné a nesmírně traumatizující. 

Soucítíme se všemi rodinami, vyučujícími a studenty, kteří se musí vyrovnávat se ztrátou svých blízkých. Přejeme jim hodně sil a odhodlání v těchto nelehkých okamžicích. Přejeme také Filozofické fakultě, aby se ze včerejšího černého dne dokázala co nejrychleji vzpamatovat, obnovila svůj akademický život a plnila dál své vznešené poslání.

S upřímnou lítostí

René Zavoral

Spustit audio