Český rozhlas zdigitalizoval veškeré unikátní nahrávky s K. H. Frankem

15. březen 2023

Archiv Českého rozhlasu dokončil digitalizaci zvukových záznamů z procesu s K. H. Frankem. Tento jedinečný materiál z fondů Archivu Českého rozhlasu dokumentuje na ploše více než 82 hodin průběh události, která v roce 1946 vedla k odsouzení k smrti někdejšího státního ministra Protektorátu Čechy a Morava.

Součástí záznamů jsou i výpovědi osobností, jejichž hlasy v rozhlasovém archivu doposud chyběly, nebo se jich dochovalo velmi málo. Kromě výpovědí nacistických předáků (Kurta Daluegea, Heinricha Jöckela, Waltera Jacobiho ad.) přinášejí záznamy i svědectví lidických žen (Marie Kohlíčkové, Anny Hroníkové, Jarmily Nové), bývalých vysokoškolských studentů (Kuneše Sonntaga, Jana Žárského, Vojtěcha Jandečky ad.), československých politiků (Alberta Pražáka, Josefa Smrkovského, Antonína Hřebíka ad.) a také političky Milady Horákové.

Archiváři Českého rozhlasu na digitalizaci a katalogizaci téměř 1300 zvukových fólií pracovali tři čtvrtě roku. U příležitosti dnešního 77. výročí od zahájení procesu s K. H. Frankem Archiv Českého rozhlasu uveřejňuje ukázky tohoto materiálu v rámci rubriky Auditorium v aplikaci mujRozhlas. O této události bude ve vysílání informovat také Český rozhlas Radiožurnál.

Spustit audio