Concerto Bohemia v roce 2020 mění věkové kategorie

21. květen 2019

Všechny soubory a orchestry mladých interpretů srdečně zveme k účasti na 29. ročníku soutěže Concerto Bohemia.

Kategorie

Soutěže se mohou zúčastnit orchestry a soubory v minimálním obsazení šesti hráčů složené ze žáků základních uměleckých škol.

  • soubory a orchestry věkového průměru do 13,99 let;
  • soubory a orchestry věkového průměru od 14 do 16,99 let;
  • soubory a orchestry věkového průměru od 17 do 20,00 let.

v minimálním obsazení šesti hráčů

Přihlášky:       elektronicky do 31. 1. 2020

Ceny:             

  • 10.000,- Kč pro vítěze jednotlivých kategorií
  • nahrávka natočená ve studiu ČRo
  • vystoupení na koncertě laureátů ve velkém sále paláce Žofín

Porota složená z předních českých hudebníků a dirigentů posuzuje soutěžní nahrávky v délce 10 – 20 min.

Soutěžní repertoár souborů je volitelný, vždy však musí být zařazena nejméně jedna skladba českého autora.

Nahrávky musí být pořízeny v období mezi 1. lednem 2019 a 31. lednem 2020, ve studiu či během veřejného vystoupení, a to jako live záznam bez následné editace. Ke zvukové kvalitě nahrávky ale porota nepřihlíží.

Pokud máte problém s nahráním soutěžních snímků, ozvěte se do 31. listopadu 2019, pokusíme se vám pomoci.

Náležitosti přihlášky

- Vyplněná a signovaná přihláška;

- demo nahrávka;

- fotografie souboru se jménem autora (minimálně 300 dpi);

- bio (stručné info o historii a současnosti souboru, do 1 100 znaků včetně mezer);

- notové materiály všech soutěžních skladeb;

- videozáznam z natáčení soutěžní nahrávky, který porota zhlédne v případě pochybností spojených s natáčením soutěžní nahrávky (může být pořízený na mobilní telefon, k jeho kvalitě porota nepřihlíží).

Podrobné informace naleznete v Soutěžním řádu Concerto Bohemia.

Kontakt:         Mgr. Simona Hopfingerová

                        simona.hopfingerova@rozhlas.cz

                        +420 603 169 317

Spustit audio