Concerto grosso č. 3 - Jiří Teml

7. březen 2003

Concerto grosso č. 3 pro flétnu, fagot a smyčce Jiřího Temla vzniklo na výzvu komorního orchestru Berg. Orchestr Berg zahájil premiérou této skladby 11. února sezónu ANN0 2003.

Skladba obohacuje koncertantní literaturu dřevěných dechových nástrojů o novou modifikaci populární barokní formy. Oba sólové nástroje mají v rámci této přehledné hudební formy dostatek příležitostí demonstrovat svoje nástrojové mistrovství v partiích virtuózních i zpěvných.
Další skladby Jiřího Temla vydané Nakladatelstvím Českého rozhlasu:
Concerto per clavicembalo ed orchestra da camera
Concerto rustico per salterio ed archi
Koncert č. 1 pro varhany, tři trubky, smyčce a bicí nástroje
Smyčcový kvartet č. 5
Smyčcový kvartet č. 6 "Zápas s mlhou"
Sólo pro kontrabas
Symfonie č. 3 "Kafka"

obsazenífl, fg, archimateriálpartituranakl. č.R 037cena210,- Kč

Tento titul byl vydán za podpory:
Dadák

Samostatné party pouze k pronájmu na nakladatelstvi@rozhlas.cz

Spustit audio