Cyril Höschl

Ředitel Národního ústavu duševního zdraví

Jsem jedním z pravidelných komentátorů v pořadu Jak to vidí...

Co dělám v rozhlase:
Jsem jedním z pravidelných komentátorů v pořadu Jak to vidí...

Mimo rozhlas:
Vystudoval jsem fakultu všeobecného lékařství UK v Praze. Pracoval jsem jako psychiatr a vědecký pracovník ve Výzkumném ústavu psychiatrickém a jako univerzitní učitel na 3. lékařské fakultě Univerzity Karlovy. Tam jsem byl v letech 1990–1997 děkanem. Přednášel jsem na univerzitách v Kanadě a USA a působil ve vzdělávacích institucích v Dánsku a v Rakousku. V letech 2007–2008 jsem byl prezidentem Evropské psychiatrické asociace.

Všechny články

Stránky