Další prezentace not z Hudebního nakladatelství Českého rozhlasu

Všem příznivcům hry na klavír i elektronické klávesové nástroje nabídlo v pátek 15. 11. 2013 Vydavatelství a nakladatelství Českého rozhlasu další prezentaci not, tentokrát ke druhému dílu národních a lidových písní v úpravě Milana Dvořáka s názvem Před písničkou smekni II.

Představení titulu, které se uskutečnilo v koncertním sále ZUŠ Taussigova, Praha 8, se zúčastnila asi stovka pedagogů z celé České republiky. Na místě mohli posluchači vyslechnout nejenom vystoupení vybraných žáků, kteří se představili s repertoárem z již zmíněných not, ale zároveň formou semináře slyšet připomínky autora ke stylu hraní jednotlivých interpretů.

Záštitu nad titulem převzal legendární pianista a skladatel Karel Růžička, který všechny posluchače na závěr setkání odměnil spolu s Milanem Dvořákem živou ukázkou jazzové improvizace pro dva klavíry. V průběhu dopoledne druhému dílu požehnal evangelický farář Miloš Rejchrt.

Videozáznam ze semináře a slavnostního křtu můžete zhlédnout v následujícím příspěvku.