Dechový orchestr ZUŠ Bystřice nad Pernštejnem

9. březen 2020

Historie Dechového orchestru ZUŠ Bystřice nad Pernštejnem sahá do 60. let minulého století.

Dechový orchestr ZUŠ Bystřice nad Pernštejnem byl založen Josefem Pavlíčkem v roce 1960; ten vedl ansámbl celých 38 let. Náplní repertoáru orchestru byly skladby pro klasickou dechovku, jak moravskou, tak i českou. Kromě té se hrály i orchestrální skladby, které byly hráčsky a technicky náročnější. Nástupce Josefa Pavlíčka, pan Eduard Makovský, působil jako vedoucí orchestru 10 let. Obohatil repertoár o různé úpravy filmových, muzikálových a moderních skladeb. Přispěl k rozšíření nástrojového obsazení (např. příčné flétny, lesní rohy, saxofony).

Od roku 2008 má chod orchestru na starosti Štěpán Husák. Těleso je účastníkem soutěží i přehlídek a také poměrně častým návštěvníkem Čermákova Vysokého Mýta. V krajských soutěžích dosahoval soubor ocenění na druhé i první pozici. Navštívil i celostátní kolo soutěže v Letovicích, kde získal umístění v bronzovém pásmu.

Dechový orchestr ZUŠ Bystřice nad Pernštejnem v Senátu

Co pro vás znamená výhra v soutěži?
Umístění v soutěži pro nás znamená ocenění naší práce, jak vedoucích, kteří se podílí na chodu orchestru, tak hlavně těch, kteří tvoří již zmíněný celek… Výhra je velkou motivací, zúročením snažení a práce všech…

Jaká byla vaše první reakce po zveřejnění výsledků?
První reakce po zveřejnění výsledků byla šok, nevěřili jsme, že se nám zadařilo se takto umístit.

Dle čeho jste volili soutěžní repertoár, můžete nám jej trochu přiblížit?
Soutěžní repertoár jsme zvolili podle podle různorodosti a charakteru skladeb. Z větší části jsme volili české autory.

Jak se těšíte na dubnový koncert vítězů?
Těšíme se, že uslyšíme další soubory a uskupení a že máme možnost prožít koncertní atmosféru na pražském Žofíně.

Co považujete za dosavadní největší úspěch souboru?
Soubor se účastnil řady soutěží, či soutěžních přehlídek, avšak za dosavadní největší úspěch považuji právě umístění v soutěži Concerto Bohemia.

Máte nějaký speciální rituál či tradice, které soubor dodržuje?
Kromě pravidelných pátečních zkoušek se snažíme soubor ucelit soustředěními dechového orchestru, kde se najde čas i na prověrku osobností jednotlivých hráčů, utužení vztahů a poznání hodnot mezi sebou navzájem.

Co hráče na působení v souboru nejvíce baví a naplňuje?
Na tuto otázku se těžko odpovídá… vždy jsem se snažil, aby si každý našel v kolektivu své místo, bez ohledu na věk nebo schopnosti… Typuji, že pro každého mohou být hodnoty jiné, pro někoho je to kolektiv, pro dalšího třeba dobrý kamarád, pro někoho zase ta muzika… nebo od všeho něco…

Jak často zkoušíte a jak často koncertujete? Kde budeme mít v nejbližší době možnost soubor slyšet živě?

Zkoušíme každý týden pravidelně v pátek. Jestliže se blíží nějaká akce, máme zkoušky navíc ve volném čase, nebo soustředění... Myslím, že momentálně nejbližší možnost bude na ZUŠ open v Bystřici nad Pernštejnem.

Spustit audio