Edice ZUŠ nejen pro ZUŠky

24. červen 2020

Letos slaví desetiletou existenci Edice ZUŠ, která vychází v hudebním Vydavatelství a nakladatelství Českého rozhlasu.

Vydavatelství a nakladatelství Českého rozhlasu (VYNA) již od svého vzniku v roce 2001 vydává noty nejen pro potřeby uměleckých těles, jakým je například Symfonický orchestr Českého rozhlasu, ale zároveň se snaží objevovat v hudebních archivech skvosty starých mistrů a pomáhat mladým začínajícím skladatelům. Za svůj cíl si také klade obohacovat svou tvorbou výuku na základních uměleckých školách (ZUŠ) a konzervatořích.

V průběhu let se spolupráce nakladatelství s uměleckými školami stále více prohlubovala. Za tu dobu vyšlo skoro padesát publikací určených právě pedagogům a žákům ZUŠek. Zároveň, díky přispění slepecké tiskárny Karla Emanuela Macana jsme více než třicet titulů nechali přepsat do Braillova notopisu a šíříme je bezplatně nejen ve školách pro děti s vadami zraku v České republice, ale i v Bratislavě či Levoči.  

Prvním velkým impulzem pro zahájení Edice ZUŠ, která vznikla na přelomu roku 2010 a 2011, bylo navázání kontaktů s Asociací ZUŠ a jednotlivými řediteli ZUŠek. Mezi žáky i pedagogy byly od začátku žádané skladby a úpravy Milana Dvořáka a písně z oblíbených Radioalb. Logo edice, které vytvořil před deseti lety výtvarník Vladimír Hanuš, upozorňuje učitele, že publikace z této edice obohatí jejich každodenní pedagogickou činnost.

Důležitým impulzem pro rozvoj edice bylo setkání s Jiřím Stárkem, ředitelem ZUŠky v pražské Hostivaři, který navrhl, zda bychom v návaznosti na rámcový vzdělávací program pro základní umělecké vzdělávání nepřišli s literaturou pro souborovou hru. Díky jeho podnětu tak brzy vznikla v naší edici řada univerzálních notových publikací, které mohou učitelé využít pro nejrůznější nástrojová obsazení. Velmi oblíbené jsou úpravy Jaroslava Krčka, Martina Hyblera, Lukáše Sommera. V současné době - nejnovější filmové melodie Petra Hapky v úpravě Petra Vaňka.

Vydavatelství a nakladatelství Českého rozhlasu pořádá pravidelné semináře a koncerty s Edicí ZUŠ, kterých proběhlo již téměř padesát. Pravidelné semináře se konají v pražské ZUŠ Praha 8 Taussigova a koncerty např. v Tereziánském sále Břevnovského kláštera. Tradiční slavnostní setkání probíhá ve Škole Jaroslava Ježka pro zrakově postižené a několik seminářů se odehrálo i na Deylově konzervatoři. Poslední úspěšnou akcí byl loňský koncert v Domě U Kamenného zvonu, uspořádaný k nedožitým osmdesátinám hudebního skladatele Karla Svobody. V podání malých i velkých muzikantů, žáků ZUŠek a studentů konzervatoří, jejich pedagogů i osobností zde zazněly ve čtyřruční  klavírní úpravě Martina Hyblera nesmrtelné melodie ze seriálů Včelka Mája, Cirkus Humberto a Létající Čestmír či z filmů Noc na Karlštejně nebo Tři oříšky pro Popelku. Do budoucna máme vytipovaná další zajímavá místa pro společná koncertování.

Edice ZUŠ je už známá i za hranicemi naší vlasti a to díky spolupráci s Asociací ZUŠ Slovenska. Nejenom tam mají zájem o naše noty a obohacují tak umělecké školní osnovy. I proto jsme měli možnost uvítat na našich akcích např. i žáky z Bratislavy. Velmi nám v tom pomohla prezidentka slovenské Asociace ZUŠ, ředitelka základní umělecké školy Jozefa Kresánka v Bratislavě, paní Anna Gondášová. 

A jaká je současnost?
Stále větší zájem je zejména o tituly Martina Kratochvíla, Karla Růžičky, Jolany Saidlové, Martina Hyblera, Štěpána Raka a Milana Dvořáka.

To je pro nás potěšujícím a zároveň velkým závazkem. Proto se chceme v této edici také zaměřit i na jiné nástroje než je klavír či kytara. Např. Jan Hála pro vás připravil „Koncertní skladby pro trubku a jiné žesťové nástroje“ s doprovodem klavíru. Dalším projektem jsou „Miniscénky“ pro smyčcový orchestr Jolany Saidlové.

Dále s vánočním titulem pro souborovou hru „Radostné zvěstování“ přišel opět Jaroslav Krček. Pro to samé obsazení Petr Vaněk připravuje notovou publikaci ze skladeb Jaroslava Ježka. A nejnovější díl „Radioalbum č. 17“ bude z písniček Karla Hašlera v úpravě Milana Dvořáka.

Proto velké poděkování vám všem, kteří s hudebním Vydavatelstvím a nakladatelstvím Českého rozhlasu velmi úzce spolupracujete. EDICE ZUŠ je tu přeci pro vás.

Spustit audio