Eva Pilarová nevidomým dětem

Eva Pilarová nevidomým dětem

Už se stalo tradicí, že koncem roku chystá hudební nakladatelství Českého rozhlasu slavnostní setkání pro nevidomé děti. Letos se uskutečnilo posedmé, 24. listopadu.

Při této příležitosti byly dětem opět předány, za přispění Knihovny a tiskárny pro nevidomé K. E. Macana, nejenom další noty v Braillově písmu; tentokrát tituly "Radio-album č. 9 - Písničky Evy Pilarové" a "Radio-album č. 10 - Písně Karla Svobody a Ladislava Štaidla".

Tradicí už také je, že kromě nejrůznějších dárků uspořádá nakladatelství pro děti koncert, který nějakým způsobem má něco společného právě s vydanými notami.

Letos to byl koncert Evy Pilarové v doprovodu klavíristy Milana Dvořáka a kontrabasisty Vítka Fialy. Koncert byl sestaven výhradně z písniček semaforské éry. Některé z nich najdete i v Radio-albu č. 9 - Písničky Evy Pilarové.

V průběhu odpoledne, jako poděkování, zazpíval sbor školy 3 lidové písně.

(Noty byly předány Speciální škole pro nevidomé a slabozraké Jaroslava Ježka, Konzervatoři a ladičské škole Jana Deyla a Speciální základní a mateřské škole pro zrakově postižené v Brně. A prostřednictvím slepecké knihovny si budou moci také noty vypůjčit ostatní lidé s vadami zraku.)