• Informace
  • Hommage a Gustav Mahler - Zdeněk Zahradník

Hommage a Gustav Mahler - Zdeněk Zahradník

Zdeněk Zahradník - Hommage a Gustav Mahler

Symfonická věta Hommage a Gustav Mahler Zdeňka Zahradníka (*1936) má dvě, tématicky spřízněné části. První pomalá část (Adagio) sleduje obrys sonátové formy. V jejím úvodu se v jakémsi snovém náznaku objevují prvky lapidárního tématu druhé části. Po expozici hlavního tématu, složeného ze dvou krátkých kontrastních dílů, následuje druhé, lyrické téma tvořené široce vyklenutou melodií, přerušenou nástupem strohého závěrečného tématu. V provedení se obě témata prolínají a vytvářejí plynulou gradaci, na jejímž vrcholu nastupuje repríza s vedlejším tématem, které se postupně rozpadá a člení.

Druhá část (Allegro vivo) navazuje evolučně se rozvíjejícím tématem, z něhož vyrůstá plynulá gradace, dominující hlavním tématem prvního dílu. Po krátkém ztišení následuje reminiscence vedlejšího tématu (Meno mosso) a rozsáhlá koda, gradující k závěru celé skladby.

obsazenífl picc, 2fl, 2ob, 2cl, cl b muta cl in Es, 2fg, 4cor, 2trb, 2tbn, tb, timp, batt, arp, archimateriálpartituranakl.č.R 126cena240,- Kč

Samostatné party pouze k pronájmu na nakladatelstvi@rozhlas.cz