Hudební nakladatelství ČRo v časopise Řízení školy

4. září 2013

Na konci loňského školního roku vyšel ve speciálním čísle časopisu Řízení školy, který byl věnován základním uměleckým školám, článek přibližující čtenářům spolupráci Asociace ZUŠ a Hudebního nakladatelství Českého rozhlasu. Přepis celého článku si můžete nyní přečíst i zde.

„Edice ZUŠ“  - podpora reformě

Již před šesti lety vznikla spolupráce mezi Asociací základních uměleckých škol ČR a Hudebním nakladatelstvím Českého rozhlasu. Výsledkem je stálé rozšiřování instruktivního katalogu nakladatelství a nárůst společných projektů, včetně prezentací a seminářů pro zájemce z řad základního uměleckého školství.

Nakladatelství se snažilo vyjít vstříc požadavkům a přá- ním pedagogů a ředitelů ZUŠ a vyplnit některá chybějící místa v oblasti hudební literatury. Před časem jsme oslo- vili pedagogy klavírních oddělení pražských základních uměleckých škol. Prvními výsledky naší spolupráce byly tituly „Na pohodu“, „Valdštejnská taneční suita“ Martina Hyblera a „Dialogy pro čtyři ruce“ Milana Dvořáka. Ten následně vyhověl i požadavku klavírního oddělení ZUŠ Taussigova upravit pro klavír lidové písně v modernějším pojetí. Vznikl tak titul s názvem „Před písničkou smekni“, který obsahuje 20 skladeb a stal se oblíbenou součástí klavírní výuky. Na podzim letošního roku se plánuje vydá- ní druhého dílu.

Nedostatek instruktivní literatury se projevuje i v jazzu. To bylo impulsem pro vznik dvou dílů „Klavírních jazzových minietud“ Milana Dvořáka. Je příjemné vědět, že tyto skladby z našeho nakladatelství lze dnes již běžně slyšet na žákovských koncertech či soutěžích.

V současné době vzniká zcela nová řada v Edici ZUŠ, která se věnuje souborové hře. Podnětem byla připravovaná reforma v základním uměleckém vzdělávání, která zavádí nové pedagogické přístupy a změny v nastavení učebních plánů. Prvním titulem, který právě vychází, je Jaromír Nohavica: Výběr písní pro souborovou hru, 1. díl (instr. Lukáš Sommer).

Výběr písní pro souborovou hru I - J. Nohavica

Z diskuzí se zástupci AZUŠ vyplynulo, že problémem bude naplnění učebních plánů a hledání vhodného repertoáru pro žáky, kteří mají za povinnost navštěvovat hodiny souborové hry, ale jejich hráčské vybavení jim ještě nedovoluje účast např. ve velkých orchestrech. Je to i problém určitých nástrojových skupin. Noty sestavené z populárních písní Jaromíra Nohavici jsou určeny zejména pro souborovou hru, volitelně pro 2–6 hráčů. Kromě samotné partitury najdete v publikaci 3 hlasy v B ladění nebo čtyři hlasy v C ladění, dále také part kytary a klavíru.

„Partitury v této publikaci,“ jak říká aranžér Lukáš Sommer, „jsou vlastně jakýmsi leporelem. Mohou zaznít v plném obsazení, ale také nemusí. Každá píseň je zaranžována tak, aby v provozu ZUŠ mohla najít uplatnění v nejrůznějších variantách. Partitury samy o sobě jsou spíše jen sumou toho, co může zaznít. Pokud má například učitel ve své třídě jen dva melodické hlasy, jednoduše si vybere, zda k melodii písně přibere druhý či třetí hlas.
A nejen to. Když vyučující na hru prvního řádku nebude mít k dispozici flétnu, hoboj či housle (hlas in C), ale například klarinet, tak z přiloženého materiálu k partituře použije jednoduše tentýž part – in B. A jestliže v den koncertu náhle onemocní klavírní korepetitor, snadno ho nahradí kolega či kolegyně z kytarové třídy s jednoduchými a vděčně psanými doprovody. Rád bych, aby byl tento sešit především dobrým parťákem a oblíbenou součástí hodin souborové hry, kde mají učitelé často omezené možnosti výběru. Myslím, že se jim dostává do ruky svěží, moderní, praktická publikace, která bude vždy tak trochu ,otevřeným dílem’.“

Nakladatelství v současnosti připravuje i druhý díl „Výběru písní pro souborovou hru“ Jarka Nohavici.

Vydáním těchto titulů jsme vytvořili dobré základy spolupráce nakladatelství a AZUŠ ČR. Zda bude i nadále úspěšně pokračovat, to záleží na nových podnětech a nápadech ředitelů a učitelů z celé republiky. Hudební vydavatelství a nakladatelství Českého rozhlasu je na spolupráci připraveno.

www.rizeniskoly.cz

Řízení školy - logo
Spustit audio