• Informace
  • Hudební setkání u nevidomých dětí

Hudební setkání u nevidomých dětí

Koncert pro nevidomé děti ve Škole J. Ježka

Stalo se již tradicí, že koncem roku připravuje hudební nakladatelství Českého rozhlasu slavnostní setkání pro nevidomé děti. To letošní, již jedenácté, proběhlo 7. prosince opět ve Škole Jaroslava Ježka pro nevidomé a slabozraké a dětem tentokrát přišli zazpívat a zpestřit odpoledne Pavlína Filipovská a Jiří Suchý za klavírního doprovodu Milana Dvořáka.

Písničky Kapitáne kam s tou lodí, Blues pro Tebe, Pramínek vlasů či Klokočí zněly překrásným sálem školy. Bylo příjemné vidět, že repertoár divadla Semafor oslovil i nejmladší generaci.

Právě řada těchto písní je součástí nově vydaného, již třetího Radioalba ze skladeb Jiřího Šlitra a Jiřího Suchého, které tradičně upravil Milan Dvořák. Tuto nejnovější publikaci, jejíž křest proběhl v průběhu tohoto slavnostního odpoledne, vydává hudební nakladatelství ČRo také v Braillově písmu ve spolupráci s Knihovnou a tiskárnou pro nevidomé K. E. Macana. Nově vydané noty ve slepeckém písmu pak předal pověřený náměstek generálního ředitele Ing. Tomáš Kollarczyk, MBA nejen Škole Jaroslava Ježka, ale i zástupcům ostatních škol podobného typu v České republice.

Dětem při této příležitosti byly předány další drobné dárky, včetně hraček a CD. Školní sbor pak na oplátku jako poděkování interpretům zazpíval tři písně včetně semaforského Dítě školou povinné.

Na závěr pak Pavlína Filipovská a Jiří Suchý zazpívali společně píseň Purpura, ke které se připojili i posluchači v sále, a navodili tak atmosféru blížících se Vánoc.