Humoreska op. 101, č. 7 - Antonín Dvořák / instr. F. X. Thuri

Humoreska Antonína Dvořáka op. 101, č. 7 byla instrumentována F. X. Thurim na žádost Josefa Suka pro nahrávku Sukova komorního orchestru v hudebním projektu "Krásné chvíle" v roce 1992.

S ohledem na poptávku po podobných úpravách je vydání instrumentace dalším příspěvkem nakladatelství Českého rozhlasu k již vydaným Pražským valčíkům A. Dvořáka v instrumentaci Václava Smetáčka.

Další skladby Antonína Dvořáka vydané Nakladatelstvím Českého rozhlasu:
Alfred
Moravské dvojzpěvy

Pražské valčíky
Tragická ouvertura

obsazenívno solo, archimateriálpartitura, partynakl.č.R 072cena190,- Kč